Informācija par projektu ”Biedrības ”Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai”

Biedrība “Baltā māja” 2020. gada novembrī uzsākusi projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2020/SDK/01).
Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ilgums ir no 2020. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. oktobrim un tā budžets ir 52 333,37 EUR. Kopā projekta aktivitātēs piedalīsies 350 personas un 23 NVO.
Projekta aktivitātes:
1) Izglītojoši pasākumi “Demokrātijas sargi” (6 pasākumi)
2) Informatīvi pasākumi/diskusijas “Mans spēkavots- Līvāni” (4 pasākumi)
3) Sabiedrības integrāciju veicinoša nometne Latgales reģiona NVO ( 2 pasākumi)
4) Kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”
5) Informatīvi interaktīvi pasākumi “Jaunietis jaunietim” (6 pasākumi)
6) Izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums “Aktīvās NVO novados pie Daugavas”
7) Biedrības “Baltā māja” stratēģijas 2021- 2023 izstrāde
8) Dalība “Reģionāla un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklos
9) Informatīvi, sadarbību veicinoši pasākumi pie Latgales reģiona NVO ( 3 pasākumi).
Projekta realizācija sniegs ieguldījumu programmas “Demokrātijas kultūra” rezultātu sasniegšanā, veicinot tādu iedzīvotāju īpatsvara, kuri iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs un, kuri tic personiskajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus, pieaugumu.
Projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Noslēgusies projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” ieviešana.

30.11.2022 noslēdzas biedrība “Baltā māja” projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01) ieviešana. Projekts tika īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis bija īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai, sekmēt to ilglaicīgu un turpmāku attīstību. Projekta īstenošana tika uzsākta 2020. gada novembrī. Mūsu projekta aktivitātes bija: Izglītojoši pasākumi “Demokrātijas sargi” (7 pasākumi)Informatīvi pasākumi/diskusijas “Mans spēkavots- Līvāni” (4 pasākumi)Sabiedrības integrāciju veicinoša nometne Latgales reģiona NVO ( 2 pasākumi)Kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”Informatīvi interaktīvi pasākumi “Jaunietis jaunietim” (6 pasākumi)Izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums “Aktīvās NVO novad…

Lasīt vairāk

Projekta noslēguma pasākums

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam “Aktīvo iedzīvotāju fonda” Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz 2022. gada 30. novembrim. Projekta noslēguma pasākums “Pilsoniskajai līdzdalībai- platformas, iespējas un realitāte” notika 10. novembrī. To vadīja lektore/eksperte Rasma Pīpiķe, kura ir dažādības vadības eksperte un pilsoniskās sabiedrības aktīviste, ar pieredzi praktiskā lobēšanā un sabiedrības līdzdalības procesu organizēšanā. Pēdējos piecus gadus Rasma ir veltījusi sabiedrības izpratnes veidošanai par dažādības vadību,…

Lasīt vairāk

Organizācijas ilgtspējas apmācības.

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam “Aktīvo iedzīvotāju fonda” Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei. Oktobra mēnesī noticis pasākums organizācijas ilgtspējas stiprināšanai. Vērtīgas apmācības organizācijas pārstāvjiem 2022. gada 11. oktobrī vadīja apmācību vadītāja Marika Rudzīte- Griķe. Apmācību ievadā mēs diskutējām par mūsu organizācijas identitāti, par to, ko mums nozīmē būt un strādāt organizācijā. Diskusija notika atraktīvi, tika izmantotas metodes, kas mums lika daudz domāt, darīt. At…

Lasīt vairāk

Demokrātija- tā ir aktīva līdzdalība.

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam “Aktīvo iedzīvotāju fonda” Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei. Septembra mēnesī notikuši divi pasākumi jauniešiem “Jaunietis jaunietim”. Pirmais notika 9. septembrī Rožupes pagastā pie Rožupes pamatskolas. Pasākuma dalībnieki bija Rožupes pamatskolas skolēni. Pasākumu organizēja mūsu projekta partnera “Līvānu novada jauniešu domes” aktīvisti. Pasākuma līderis bija Reinis Ručevskis, jaunietis ar pieredzi savu vienaudžu aktivizēšanā un aktīvs sabiedrības l…

Lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņas pasākums pie Aizkraukles un Ogres novadu NVO.

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam “Aktīvo iedzīvotāju fonda” Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei. Augusta mēnesī biedrības darbinieki un brīvprātīgie darbinieki devās divu dienu (11.08-12.08) pieredzes apmaiņas braucienā pie Aizkraukles un Ogres novadu NVO. Pasākums notika ar mērķi dalīties ar savu pieredzi, uzzināt citu biedrību darbības labos piemērus, popularizēt projektu un “Aktīvo iedzīvotāju fondu”, sekmēt turpmāku sadarbību. Pirmā tikšanās notika Koknesē, kur mūs sirsnīgi, ar mu…

Lasīt vairāk

Sabiedrības integrāciju veicinošas nometnes Latgales reģiona NVO.

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei. Jūnija mēneša nogalē un jūlija mēneša sākumā viesu namā “Ezekrasti” notika divas sabiedrības integrāciju veicinošas nometnes Latgales reģiona NVO. Katra nometne notika trīs dienas un kopā tajās piedalījās 100 dalībnieki. Dalībnieki bija no vairākām Latgales biedrībām: Preiļu novada slāvu kultūras biedrība “Raduga”, Preiļu politiski represēto klubs, Līvānu pensionāru biedrība, biedrība “Slāvu bi…

Lasīt vairāk

Jūnija mēneša aktivitātes projekta “Baltā māja” projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” ietvaros.

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei. 14. jūnijā devāmies uz Rēzeknes novada Ilzeskalna un Bērzgales pagastiem, lai tiktos ar vietējo NVO un iniciatīvas grupu pārstāvjiem. Pasākums notika aktivitātes “Informatīvi sadarbību veicinoši pasākumi pie Latgales reģiona NVO” ietvaros un tajā piedalījās biedrības “Baltā māja” darbinieki un brīvprātīgie darbinieki. Pirmā tikšanās notika Bērzgalē, uz tikšanas bija ieradušies biedrību “Siev…

Lasīt vairāk

Maija mēneša aktivitātes projekta “Baltā māja” projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” ietvaros.

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei. Maija mēnesī notika vairākas projekta aktivitātes. 6. maijā notika kārtējais pasākums “Jaunietis jaunietim”, ko šoreiz Jersikas pagastā organizēja mūsu projekta partneri “Līvānu novada jauniešu dome”. Notika interaktīvas āra orientēšanās aktivitātes, kas rosināja vietējos jauniešus iepazīties ar pilsoniskās līdzdalības pamatjautājumiem. Pasākumu vadīja Matīss Laganovkis, jauniešu līderis un akt…

Lasīt vairāk

Projekta “Baltā māja” projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” aprīlī.

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei. Ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”, kas atspoguļo mūsu organizācijas 25 gadu darbības periodu līdz šim bijusi izstādīta Līvānu novada bibliotēkās un Preiļu Galvenajā bibliotēkā. No 5. aprīļa līdz 28. aprīlim ar to ir iespējams iepazīties Jēkabpils pilsētas bibliotēkā. 28. aprīlī notika aktīvo jēkabpiliešu tikšanās ar biedrības pārstāvjiem. Tikšanās bija sirsnīga, dalībnieki …

Lasīt vairāk

Turpinās projekta “Baltā māja” projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” ieviešana

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022 gada nogalei. Par godu mūsu organizācijas 25 gadu darbības periodam izveidota ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”. Izstāde sastāv no 7 informatīviem banneriem, kuros sniegta informācija par biedrības darbību. Tā līdz šim bijusi izstādīta Līvānu novada bibliotēkās. Pēc tam ar izstādi bija iespējams iepazīties Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Sākot no 5. aprīļa ar ceļojošo informatīvo izstādi var…

Lasīt vairāk

Izglītojošs pasākums uz tēmu “Vai pašlaik ir iespējams veikt “Finlandizācijas politiku”

Izglītojošs pasākums uz tēmu “Vai pašlaik ir iespējams veikt “Finlandizācijas politiku”?Urho Kaleva Kekonena un Šarla Andrē Žozefa Marī de Golla politika mūsdienu apstāķļos 24.03.2022 plkst.11:00 Lektors Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs ( Daugavpils Universitāte Izglītojošu pasākumu cikls “Demokrātijas sargi” ( 5. pasākums )Lūgums pieteikties līdz 22.03.2022Saite ZOOM videi tiks nosūtīta 23.03.2022 Pieteikuma anketa…

Lasīt vairāk

2022. gadā turpinās biedrības “Baltā māja” projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” ieviešana

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī, turpinājās 2021 gadā, tad, sakarā ar Covid19 pandēmijas ierobežojumiem, sekoja neliela pauze, uz tagad – 2022. gada februāra otrajā pusē – projekta aktivitātes turpinās. Par godu mūsu organizācijas 25 gadu darbības periodam kopš 2021. gada pavasara notiek informatīvā kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”. Viena no kampaņas aktivitātēm ir mūsu ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”. Tā līdz šim bijusi izstādīta 5 Līvānu novada bi…

Lasīt vairāk

Novembrī iepriecinām ar biedrības “Baltā māja” jauno informatīvo materiālu

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Oktobris bija mūsu organizācijas jubilejas mēnesis, mēs svinējām savas biedrības 25. dzimšanas dienu. Esam apkopojuši informāciju par biedrības darbību 25 gadu periodā un izveidojuši jaunu informatīvo materiālu. Tas ne vien satur informāciju par organizāciju, bet vienlaicīgi ir arī tradicionālais biedrības ikgadējais kalendārs, šoreiz 2022. gadam. Mūsu informatīvo materiālu- kalendāru kā dāvanu saņems gan mūsu, gan citu NVO pārstāvji, arī brīvprātīgie darbinieki, mūsu klienti un sadarbības partneri. Arī cilv…

Lasīt vairāk

Oktobris- biedrības “Baltā māja” jubilejas mēnesis

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Oktobris ir mūsu organizācijas jubilejas mēnesis. Un šogad īpaši, jo svinam savu 25. dzimšanas dienu. Divdesmit piecus gadus atpakaļ (29.10.1996) sanāca kopā mūsu organizācijas desmit dibinātāji, kurus bija iedvesmojis un iedrošinājis Nīderlandes fonda  “Stichting Gamma Dienstverlening” paveiktais, un kuri deva mūsu biedrībai tās stipro vārdu “Baltā māja”. Organizācija visu šo laiku sekmīgi darbojas sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšanas jomās. …

Lasīt vairāk

Informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25” Turku pagastā un pasākums jauniešiem Rudzātu pagastā

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Mūsu ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25” turpina savu ceļu pa Līvānu novadu. 16. septembrī tā ieradās Turku Saieta namā, kurā atrodas arī Turku pagasta bibliotēka. Ar laipnu Saieta nama darbinieku atļauju izstādes infomatīvie stendi izkārtoti foajē telpās. Tas ļaus ar mūsu sagatavoto informāciju iepazīties ne tikai Turku bibliotēkas apmeklētājiem, bet arī visiem, kas iegriežas Saieta namā. Šomēnes projekta darbinieku domas un darbus jau pārņēmusi gatavošanās mūsu organizācijas jubilejai, k…

Lasīt vairāk

Projekta aktivitātēs augusta mēnesī- tikšanās ar aktīviem Līvānu ļaudīm.

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Augusta mēneša otrajā pusē biedrības “Baltā māja” pārstāvju notika tikšanās ar Rudzātu pagasta iedzīvotājiem Līvānu novada centrālās bibliotēkas Rudzātu filiālbibliotēkā. Tikšanās notika informatīvās kampaņas “Tavai Baltajai mājai 25” ietvaros. Rudzātiešiem jau ilgāku laiku bija iespēja iepazīties ar ar ceļojošo informatīvo izstādi, kas veltīta organizācijas divdesmit piecu darbības gadu jubilejai. Savukārt, tikšanās reizē bija iespēja uzzināt par biedrību klātienē no organizācijas pārstāvjiem, arī personiski u…

Lasīt vairāk

Projekta aktivitātes jūlijā

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Jūlijā mēnesī un arī turpmāk līdz augusta mēneša vidum Rudzātu pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem ir iespēja Līvānu novada centrālās bibliotēkas Rudzātu filiālbibliotēkā iepazīties ar ceļojošo informatīvo izstādi “Tavai Baltajai mājai 25”, kas izveidota informatīvās kampaņas, kas veltīta organizācijas divdesmit piecu darbības gadu jubilejai, ietvaros. Izstāde sastāv no 7 baneriem, kuros secīgi atspoguļota organizācijas darbība, attīstība, tās biedru, darbinieku, brīvprātīgo darbinieku, klientu un ap…

Lasīt vairāk

Projekta pasākumu dalībnieki jūnijā: Turku pagastā – aktīvi jaunieši un Sutru pagastā – aktīvi kopienas pārstāvji

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Jūnijā mēnesī Sutru pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem bija iespēja Līvānu novada centrālās bibliotēkas Sutru filiālbibliotēkā iepazīties ar ceļojošo informatīvo izstādi “Tavai Baltajai mājai 25”, kas izveidota informatīvās kampaņas, kas veltīta organizācijas divdesmit piecu darbības gadu jubilejai, ietvaros. Izstāde sastāv no 7 baneriem, kuros secīgi atspoguļota organizācijas darbība, attīstība, tās biedru, darbinieku, brīvprātīgo darbinieku, klientu un apmeklētāju paveiktais. 17. jūnijā S…

Lasīt vairāk

Projekts: Biedrības “Baltā Māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Informatīvi interaktīvs pasākums “Jaunietis Jaunietim”

Projekts: Biedrības “Baltā Māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai (Līgums Nr. AIF/2020/SDK/01) Informatīvi interaktīvs pasākums “Jaunietis Jaunietim” (aktivitāte Nr. 5) Līvānu novada Jauniešu dome sadarbībā ar biedrību “Baltā māja” organizē informatīvi interaktīvu aktivitāti “Jaunietis Jaunietim”, kas ir daļa no Projekta: Biedrības “Baltā Māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai (Līgums Nr. AIF/2020/SDK/01) “Jaunietis Jaunietim” 1. POSMS – 19. jūnijā – no plkst. 12:00 – Pie Jaunsilavu pamatskolas – Jauniešiem vecumā no 13 – 25 gadiem Aktivitātes mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par pilsoniskās līdzdalības iespējām un mudināt Līvānu novada jauniešus kļūt pilsoniski aktīvākiem. Lai to panāktu LNJD ir izveidojuši orientēšanās maršrutu, ārā, apkārt skolai, kuru jauniešiem izejot pāros vai individuāli būs jāpilda uzdevumi, jāatbild uz jautājumiem, jāiesaka idejas utt. Tādejādi viņi maksimāli gūs priekšsta…

Lasīt vairāk

Maija mēnesī ilgi gaidītā tikšanās bibliotēkā ar Jersikas pagasta iedzīvotājiem

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Maija mēnesī projekta darba grupa gatavoja projekta ieviešanas pirmā posma atskaiti. Kārtojām atskaitei visus dokumentus, kas apliecina projektā līdz šim paveikto, savietojām tos atskaites formā AIF mājas lapā. Secinājām, ka padarīts gana daudz, gandrīz atbilstoši plānotajam. Priecājāmies par atjaunoto un uzlaboto mūsu mājas lapu www.baltamaja.lv , kurā ir arī atsevišķa sadaļa projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” informācijai (sadaļas nosaukums “Akt…

Lasīt vairāk

Baltajai mājai – 25

Savu gaitu uzsāk ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25” Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2020/SDK/01) ieviešanu. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Viena no projekta aktivitātēm ir kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”, kas veltīta biedrības “Baltā māja” divdesmit piecu gadu darbībai. Biedrība šoruden oktobra mēneša nogalē svinēs savu dzimšanas dienu, kad atskatīsies uz līdz šim paveikto un domās par turpmāk darāmo savu līdzcilvēku – Līvānu novada iedzīvotāju labā. Kampaņa ietvers vairākus savstarpēji saistītus pasākumus, un pirmais no tiem ir ceļojošā informatīvā izstāde. Ceļojošā informat…

Lasīt vairāk

Savu gaitu uzsāk ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”

Savu gaitu uzsāk ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25” Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2020/SDK/01) ieviešanu. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Viena no projekta aktivitātēm ir kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”, kas veltīta biedrības “Baltā māja” divdesmit piecu gadu darbībai. Biedrība šoruden oktobra mēneša nogalē svinēs savu dzimšanas dienu, kad atskatīsies uz līdz šim paveikto un domās par turpmāk darāmo savu līdzcilvēku – Līvānu novada iedzīvotāju labā. Kampaņa ietvers vairākus savstarpēji saistītus pasākumus, un pirmais no tiem ir ceļojošā informatīvā izstāde. Ceļojošā informat…

Lasīt vairāk

Turpinās projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” ieviešana

Turpinās projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” ieviešana Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Šī gada 8. aprīlī notika izglītojošā pasākumu cikla “Demokrātijas sargi” kārtējā lekcija “Mārtins Luters Kings un Nelsons Holišlašla Mandela – dzīve ir cīņa par brīvību”. Šī projekta aktivitāte notika tiešsaistē ZOOM vidē, kas deva iespēju piedalīties un izglītoties ne tikai līvāniešiem, bet arī interesentiem no Latvijas citiem novadiem, arī citiem reģioniem. Pasākumu vadīja Mg. hist. Dmitri…

Lasīt vairāk

Izglītojošie pasākumi “Demokrātijas sargi” – projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” aktivitātes

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Februāra mēnesī tika uzsākta projekta aktivitātes- izglītojoši pasākumu cikla “Demokrātijas sargi” īstenošana, kuri sakarā ar COVID19 izplatības ierobežošanas nosacījumiem, notika tiešsaistē ZOOM vidē. 18. februārī notika pasākums “Demokrātijas pirmsākumi pasaulē un Latvijā -Solons un Rainis”, kuru vadīja Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs (Daugavpils Universitāte). Pasākuma ievadā tika aplūkota demokrātijas jēdziena būtība un tā dažādi aspekti. Sekoja saistoša informācija par Solonu, seno Atēnu valst…

Lasīt vairāk

STIPRINI DEMOKRĀTIJAS KULTŪRU SKOLĀ – PIESAKIES “IDEJU BANKĀ”!

Projekts: DemokrātiJĀ! Stiprini demokrātijas kultūru skolā – piesakies Cik stipra ir demokrātijas kultūra skolā? Iesaki savu ideju un palīdzi procesus uzlabot! Demokrātijas kultūra skolā izpaužas visu izglītības procesā iesaistīto vēlmē un spējā aktīvi līdzdarboties procesos, kas viņus ietekmē. Demokrātijas kultūras atslēgas vārdi ir sadarbība, līdzatbildība, kolektīvi lēmumi. Vai skolēni, skolotāji, vecāki var ietekmēt būtiskus lēmumus skolā? Kādi līdzdalības mehānismi darbojas? Biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” aicina jebkuru interesentu iesniegt “Ideju bankā” savu ideju, kā stiprināt demokrātijas kultūru skolā – jēgpilna līdzdalības sadaļa skolas mājaslapā, sarunu krēsls ar skolas direktoru reālā vai virtuālā vidē – ideja var būt vēl nerealizēta, noskatīta vai paša īstenota. Iesniegt savu ideju var šeit: https://www.surveymonkey.com/r/7WLXV2D Kopīgi veidotā “Ideju banka” iedvesmos, mudinās mācīties vienam no otra, un sekmēs nozīmīgu ideju īstenošanu skolās. Visas ies…

Lasīt vairāk

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai”

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2020/SDK/01). Aicinām pieteikties dalībai izglītojošajā pasākumā  “Cilvēki, kas izmainīja pasauli: Mohandāss Karamčands Gandijs un Villijs Brants”, kurš notiks ceturtdien, 18.03.2021 plkst.11:30  tiešsaistē ZOOM vidē. Pasākuma lektors  Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs, Daugavpils Universitāte.   Lekcija ir cikla “Demokrātijas sargi” pirmais pasākums. Dalība pasākumā, aizpildot pieteikuma anketu Lūgums pieteikties līdz 16.03.2021 Saite ZOOM videi tiks nosūtīta 17.03.2021 Projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”…

Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties dalībai izglītojošajā pasākumā “Demokrātijas pirmsākumi pasaulē un Latvijā -Solons un Rainis”

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2020/SDK/01).Aicinām pieteikties dalībai izglītojošajā pasākumā “Demokrātijas pirmsākumi pasaulē un Latvijā – Solons un Rainis”, kurš notiks ceturtdien, 18.02.2021 plkst.11:30  tiešsaistē ZOOM vidē. Pasākuma lektors  Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs, Daugavpils Universitāte.   Lekcija ir cikla “Demokrātijas sargi” pirmais pasākums. Dalība pasākumā, aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/CudtXtMPmdap6HcW6 Lūgums pieteikties līdz 16.02.2021 Saite ZOOM videi tiks nosūtīta 17.02.2021 Projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”…

Lasīt vairāk

Līvānos turpinās projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” īstenošana.

Biedrība “Baltā māja” 2020. gada novembrī uzsāka projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01) īstenošanu. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ilgums ir no 2020. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. oktobrim un tā budžets ir 52 333,37 EUR. Kopā projekta aktivitātēs piedalīsies 350 personas un 23 NVO. Projekta realizācija sniegs ieguldījumu programmas “Demokrātijas kultūra” kopējo rezultātu sasniegšanā, veicinot tādu iedzīvotāju īpatsvara, kuri iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs un, kuri tic personiskajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus, pieaugumu. Neskatoties uz ierobežojumiem, kuri noteikti s…

Lasīt vairāk

Projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” atklāšanas pasākums

Projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” atklāšanas pasākums Biedrība “Baltā māja” uzsākusi projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2020/SDK/01) ieviešanu. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta atklāšanas pasākums notiks ceturtdien, 4. februārī plkst. 11.00 tiešsaistē ZOOM vidē. Pasākumā sniegsim informāciju par Aktīvo iedzīvotāju fondu, par biedrību “Baltā māja” un par projektā “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” plānotajām aktivitātēm. Līdz šim vēl ne reizi neesam izmantojuši iespējas, ko nodrošina pasākumu norise tiešsaistē. Diemžēl, s…

Lasīt vairāk

Projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” norises 2020. gada decembrī

Projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” norises 2020. gada decembrī Biedrība “Baltā māja” 2020. gada novembrī uzsāka projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2020/SDK/01) ieviešanu. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Diemžēl, sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem sakarā ar Covid 19 pandēmiju, decembra mēnesī nebija iespējams ieviest vairākas plānotās aktivit ātes. Vairumā no projekta aktivitātēm ir paredzēta lielāka skaita dalībnieku pulcēšanās telpās, kas pašlaik nav pieļaujams. Tāpat arī, ņemot vērā, ka vairumam projekta dalībnieku nav pietiekošas zināšanas darbā ar datortehniku …

Lasīt vairāk

Uzsākta projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” īstenošana.

Projekts ”Biedrības ”Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Biedrība “Baltā māja” 2020. gada novembrī uzsākusi projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ilgums ir no 2020. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. oktobrim un tā budžets ir 52 333,37 EUR. Kopā projekta aktivitātēs piedalīsies 350 personas un 23 NVO. Projekta aktivitātes: 1) Izglītojoši pasākumi “Demokrātijas sargi” (6 pasākumi) 2) Informatīvi pasākumi/diskusijas “Mans spēkavots- Līvāni” (4 pasākumi) 3) Sabiedrības integrāciju veicinoša nometne Latgales reģiona NVO ( 2 pasāku…

Lasīt vairāk