Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei.

Jūnija mēneša nogalē un jūlija mēneša sākumā viesu namā “Ezekrasti” notika divas sabiedrības integrāciju veicinošas nometnes Latgales reģiona NVO. Katra nometne notika trīs dienas un kopā tajās piedalījās 100 dalībnieki. Dalībnieki bija no vairākām Latgales biedrībām: Preiļu novada slāvu kultūras biedrība “Raduga”, Preiļu politiski represēto klubs, Līvānu pensionāru biedrība, biedrība “Slāvu biedrība “Uzori””, biedrība “Rēzeknes krievu kopiena”, WsMEN Līvānu klubs “Labdarība”, biedrība “Nīdermuižas draudze”, biedrība “Nasledije” (Ludza), biedrība “Joriks” (Rēzekne), biedrība “Raduga” (Ludza) un citas.

Pasākumus vadīja divas NVO lektores/ekspertes – Rasma Pīpiķe un Svetlana Semeņaka. Pasākumu vadītāju izveidotajā programmā mijās izglītojošas lekcijas un prezentācijas ar radošiem, sadarbību veicinošiem uzdevumiem individuāli, pāros vai grupās. Viens no pamatnoteikumiem, kas bija jāievēro katram nometnes dalībniekam bija tikai latviešu valodas lietošana visā pasākuma norises laikā. Veicamie uzdevumi sekmēja latviešu sarunvalodas lietošanu un jaunu vārdu apgūšanu.

Abu integrācijas nometņu dienas paskrēja ātri, jo dalībnieku veicamie uzdevumi bija daudzveidīgi, tie sekmēja jaunu zināšanu apguvi, veicināja sadarbību un vairoja cieņu pret Latvijas valsti un tās vērtībām. Pateicamies visiem dalībniekiem par aktīvo līdzdalību un vēlam nometnes dalīborganizācijām sekmes turpmākajā darbībā.

Nākošas projekta aktivitātes būs augusta mēnesī, kad biedrības “Baltā māja” pārstāvji dosies pieredzes apmaiņas braucienā pie organizācijām Aizkraukles un Ogres novados. Savukārt septembra mēnesī notiks pasākumi jauniešiem “Jaunietis jaunietim” un viens pasākums no cikla “Demokrātijas sargi”.

Sekojiet informācijai un esiet mūsu projekta dalībnieks.

13.07.2022

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.