Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei.

Ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”, kas atspoguļo mūsu organizācijas 25 gadu darbības periodu līdz šim bijusi izstādīta Līvānu novada bibliotēkās un Preiļu Galvenajā bibliotēkā. No 5. aprīļa līdz 28. aprīlim ar to ir iespējams iepazīties Jēkabpils pilsētas bibliotēkā. 28. aprīlī notika aktīvo jēkabpiliešu tikšanās ar biedrības pārstāvjiem. Tikšanās bija sirsnīga, dalībnieki ar interesi klausījās stāstījumu par biedrības darbību, notikumiem, apmeklētājiem, klientiem, paveikto kopienas stiprināšanā. Klātesošie tika iesaistīti arī spēlē “Zini vai mini”, kur bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par organizāciju, arī uz miklām, jāparāda savi talanti. Pateicamies Jēkabpils bibliotēkas atsaucīgajām darbiniecēm un aktīvajiem jēkabpiliešiem. Turpināsim sadarbību!

Aprīlī bija kārtējā, noslēdzošā lekcija no cikla “Demokrātijas sargi”, tā ZOOM vidē attālināti notika 21.04.2022. Lektora Dmitrija Oļehnoviča lekcijas tēma bija “Sievietes loma sabiedrībā… no baznīcas, virtuves un  bērniem, līdz tām, kas izmainīja pasauli Žorža Sanda, Aspazija, Sūzana Zontāga”. Lektors apskatīja sieviešu lomu sabiedrībā laika griezumā- no beztiesības viduslaikos, līdz pirmajām iespējām sievietēm iegūt augstāko izglītību un tiesībām piedalīties vēlēšanās, līdz feminisma pirmsākumiem un tā attīstību līdz pat mūsdienām. Sieviešu sabiedriskā un politiskā izaugsme tika konkretizēta arī aplūkojot trīs izcilu sieviešu dzīvesgājumus. Sieviešu, kuru daiļrade, dzīvesveids un uzvedība ietekmēja sabiedrības un īpaši daudzu, jo daudzu savu vienaudžu uzskatus.

Vispirms uzzinājām par Žoržas Sandas dzīves pagriezieniem, viņa ir viena pirmajām sievietēm pasaulē, kura pati pieprasīja savas laulības šķiršanu, kura dzīvoja neatkarīgu dzīvesveidu un tāds bija arī viņas romānu varonēm. Savukārt Latvijā – Aspazija, sieviete, kuras dzīve un daiļrade apsteidza savu laikmetu. Viņas lugu “Vaidelote” var uzskatīt par feminisma manifestu. Izcila intelektuāle, filozofe, domātāja bija Suzanna Zontāga, ebreju izcelsmes ASV rakstniece un politiskā aktīviste. Viņa aktīvi pauda savu viedokli par visdažādākajam problēmām politikā un kultūrā, līdz Amerikas sabiedrības problemātiskiem jautājumiem. Viņa rakstīja gan par terorismu, gan AIDS, gan par sievietes lomu politikā. Tieši S. Zontāga aktualizēja dzimumu vienlīdzības jautājumu, saistot to ar sieviešu pārstāvniecības kvotām politiskajā vadībā un ar vispārcilvēciskām problēmām.

Projekta ieviešana turpinās. Maija mēnesī plānoti pasākumi jauniešiem un arī tikšanās ar izciliem līvāniešiem pasākumos “Mans spēkavots Līvāni”. Jūnija mēneša beigās notiks 3 dienu integrācijas nometne NVO aktīvistiem. Sekojiet informācijai un esiet mūsu projekta dalībnieks.

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.