Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Oktobris bija mūsu organizācijas jubilejas mēnesis, mēs svinējām savas biedrības 25. dzimšanas dienu.

Esam apkopojuši informāciju par biedrības darbību 25 gadu periodā un izveidojuši jaunu informatīvo materiālu. Tas ne vien satur informāciju par organizāciju, bet vienlaicīgi ir arī tradicionālais biedrības ikgadējais kalendārs, šoreiz 2022. gadam. Mūsu informatīvo materiālu- kalendāru kā dāvanu saņems gan mūsu, gan citu NVO pārstāvji, arī brīvprātīgie darbinieki, mūsu klienti un sadarbības partneri. Arī cilvēki, kurus mēs, cerams, iedvesmosim kļūt aktīvākiem savu pilsonisko un visas sabiedrības mērķu, kas stiprina sabiedrības līdzdalību un demokrātiju, sasniegšanai.

Par godu mūsu jubilejai kopš pavasara notiek informatīvā kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”. Tomēr šogad jau ilgstoši noteiktajiem ierobežojumiem, līdz šim varējām realizēt tikai daļu no iecerētā.

Viena no kampaņas aktivitātēm ir mūsu ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”. Tā līdz šim bijusi izstādīta 4 Līvānu novada bibliotēkās. Jersikas, Sutru, Rudzātu un Turku pagastu iedzīvotājiem bija iespēja ne vien iepazīties ar plašo informācijas klāstu par biedrības paveikto, bet arī tikties ar biedrības pārstāvjiem pasākumos.

Informatīvā izstāde turpinās savu ceļu pa Līvānu novadu arī turpmāk. Pašlaik tā skatāma Līvānu novada Rožupes bibliotēkā. Ar informatīvo izstādi varēs iepazīties līdz 16. decembrim. Savukārt, 30. novembrī notiks tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem. Biedrības pārstāvji pastāstīs par paveikto, par biedrības aktualitātēm atbildēs uz jautājumiem.

Nākošos divus mēnešus projekta darbība tiks nedaudz iepauzēta. Mūsu aktivitātes turpināsies sākot ar nākoša gada februāra mēnesi un turpināsies visu gadu. Vēlam mierīgu Adventes laiku un, lai Jaunais gads atnes mums visiem mieru un veselību!

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.