Kas ir brīvprātīgais darbs?

Brīvprātīgais darbs (BD) ir iespēja ikvienam aizvien gūt jaunas zināšanas un pieredzi!

 Esi brīvprātīgais!

Tu iegūsi:

 • Laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem;
 • Darbs bez atlīdzības vai pakalpojumu sniegšana, ko citas personas vai sabiedrības interesēs veic fiziska persona, nestājoties ar organizāciju darba tiesiskās attiecībās (nosaka Biedrību un nodibinājumu likuma 8. pants);
 • Visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji  iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.

 Neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem BD ikvienam sniedz iespējas:

 • būt sabiedriski aktīvam;
 • līdzdarboties dažādos projektos;
 • iegūt jaunu pieredzi – sociālu un profesionālu;
 • iegūt jaunas zināšanas;
 • parādīt savus talantus un prasmes;
 • iegūt jaunus sociālos kontaktus, jaunus draugus un domubiedrus;
 • iepazīt pasauli un sabiedrību;
 • īstenot iecerētas idejas un varbūt pat sapņus!

  BD ir aktivitāte, ko veic persona no savas brīvas gribas, izvēles un motivācijas, bez finansiālas ieinteresētības, organizētos apstākļos (nevalstiskajā organizācijā, biedrībā vai citās organizētās grupās). Brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt ieguldījuma kāda cita vai visas sabiedrības kopējā labumā (lai gan vienlaicīgi arī pats brīvprātīgais gūst nozīmīgu labumu).

Kas var kļūt par brīvprātīgo?

Par brīvprātīgo var kļūt ikviens cilvēks neatkarīgi no vecuma, rases, tautības vai reliģiskās piederības! Galvenais ir just sevī vēlmi iegūt jaunu pieredzi, veicot kādu darbu sabiedrības labā, nevēloties saņemt par to algu, bet gan patiesu gandarījumu un prieku par paveikto!

Ir daudzas nevalstiskās organizācijas, kas veic dažādus darbus, un ikvienā no tām ir brīži, kad ļoti lieti noderētu vēl kādas darbīgas rokas un radošas idejas!

Mēs visi esam dažādi, ar atšķirīgām interesēm, talantiem un spējām, bet ikviens var atrast veidu kā dod savu pienesumu sabiedrībai– vai tas būtu brīvprātīgais darbs pasākumu organizēšanā, klubiņu vadīšanā vai birojā, vai simtiem citās sabiedriskajās aktivitātēs, piemēram, dalībā Latvijas sakopšanas talkās, sarunās ar senioriem, veselīgs dzīvesveids, kas iedvesmo apkārtējos!

Aicinām pievienoties!

Biedrības “Baltā māja” brīvprātīgie darbinieki

 Biedrības “Baltā māja” īpašā vērtība ir tās brīvprātīgie darbinieki – kopā aptuveni 30 dažāda vecuma un tautību cilvēki, kuri labprāt sniedz savu palīdzību pasākumu organizēšanā un regulāri piedalās biedrības ikdienas dzīvē. Būt brīvprātīgajam darbiniekam biedrībā “Baltā māja” nozīmē kļūt sabiedriski aktīvam līvānietim, līdzdarboties dažādos organizācijas projektos, iegūt jaunu pieredzi un zināšanas. Tā ir arī iespēja parādīt savus talantus un prasmes vadot kādu interešu grupu, tematisko klubu un īstenot savas idejas. Darbošanās organizācijā palīdz iegūt jaunus kontaktus, informāciju, dažreiz pat atrast jaunu darba vietu! Tā ir arī laba iespēja kopā ar domubiedriem iepazīt citas organizācijas Latvijā un kaimiņvalstīs, dalīties pieredzē un sadarboties ar citiem tikpat aktīviem iedzīvotājiem.

 Mūsu brīvprātīgie darbinieki ir lieliski pasākumu, interešu grupu un klubu vadītāji, daudzi no tiem ir talantīgi fotogrāfi, čaklas adītājas, prasmīgi rokdarbnieki, pieredzējuši biroja darbu veicēji un vēl citu visdažādāko uzdevumu darītāji. Tie ir cilvēki, kas regulāri palīdz ikgadējo labdarības akciju sagatavošanā un norisē. Mūsu brīvprātīgie darbinieki palīdz sagatavot un nogādāt svētku sveicienus palīdzības saņēmējiem, paši labprāt arī piedalās labdarības koncertos un izrādēs. Organizācija ir pateicīga saviem brīvprātīgiem darbiniekiem, jo bez viņu atbalsta, līdzdalības un ieguldītā darba biedrība nebūtu tik daudz sasniegusi. 

Kopš savas darbības sākuma biedrība “Baltā māja” regulāri organizē labdarības akcijas. Parasti akciju norises laiks ir Ziemassvētki, tomēr tās ir veiksmīgi organizētas arī Lieldienu laikā. Labdarības akcijas bijušas veltītas visdažādāko sabiedrības grupu pārstāvjiem, visbiežāk – vientuļajiem senioriem un daudzbērnu ģimenēm. Mūsu labdarības akcijas nevarētu notikt bez brīvprātīgo darbinieku nesavtīgā atbalsta. Akciju dalībnieki gan darina svētku sveicienus, gan paši saiņo dāvanas. Bieži vien laikietilpīgs un smags darbs ir akcijās sarūpētās palīdzības – pārtikas paku, saldumu, suvenīru un citu dāvanu nogāde to saņēmējiem  mājās.

Pirmajās organizācijas rīkotajās labdarības akcijās to sagatavošanā tika iesaistīti vietējie uzņēmēji, kas atbalstīja akcijas finansiāli un ziedoja savas saražotās preces. Vēlākajos gados biedrībai regulāru atbalstu akciju nodrošināšanai sāka sniegt fonds “Ziedot.lv”. Biedrība “Baltā māja” ir fonda “Ziedot.lv” reģionālais partneris, tas nozīmē, ka atbalsts tiek saņemts ne tikai organizācijas labdarības akciju nodrošināšanai, bet tāpat biedrība iesaistās un nodrošina dažādu palīdzības programmu ieviešanā Līvānu novadā.

Biedrības brīvprātīgajām seniorēm īpaši mīļas ir labdarības akcijas, kas veltītas Līvānu novada jaundzimušajiem mazuļiem. Tradicionāli šīs akcijas notiek Starptautiskās veco ļaužu dienas svinēšanas laikā rudenī, un mazie, krāsainie adītie zābaciņi ir kā mīļš sveiciens no paaudzes paaudzei.

Strādājot par brīvprātīgo darbinieku biedrībā „Baltā māja” esmu ieguvis jaunu, nenovērtējamu pieredzi dažādās darba jomās. Esmu uzlabojis savas spējas saskarsmē ar cilvēkiem, palīdzot viņiem risināt problēmas, uzklausot viņus. Esmu līdzdarbojies un ar savām idejām palīdzējis vairāku pasākumu, arī labdarības akciju īstenošanā. Tas patiesi dāvā prieku! Darba procesā pilnveidoju arī savas datorlietošanas prasmes. Tas ir solis uz priekšu manā izvēlētajā profesijā. Brīvprātīgo darbu lieliski var apvienot ar mācībām. Šeit iegūtā pieredze man ir palīdzējusi skatīties uz apkārtējo pasauli ar citādu, daudz pozitīvāku, krāsaināku skatu. Biedrība „Baltā māja” man saistās ar mīļumu, atsaucību un mūžīgo pozitīvismu, kā arī ar atbalstu jebkurā dzīves situācijā.

Jānis, brīvprātīgais darbinieks

Tā ir misijas izjūta, līdzdalība, kustība. Jāteic, visus šos gadus, kopš dzīvoju Līvānos, ar prieku esmu piedalījusies biedrības „Baltā māja” pasākumos, to organizēšanā – no idejas līdz pat tās īstenošanai. Tas ir darbs no brīvas gribas, kas dzimst entuziasmā, kam klāt pievienojas sirdsprāts un mērķa apziņa. Biedrība ir radījusi tik daudz brīnišķīgu projektu, kas cilvēku attīsta, palīdz, uztur, māca un pilnveido. Tas ir skaisti – strādāt un just, ka kādam tas ir vajadzīgs, ka kādam tas sagādā prieku un man pašai – iedvesmojošu gandarījumu!  

Staņislava, brīvprātīgā darbiniece