Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei.

14. jūnijā devāmies uz Rēzeknes novada Ilzeskalna un Bērzgales pagastiem, lai tiktos ar vietējo NVO un iniciatīvas grupu pārstāvjiem. Pasākums notika aktivitātes “Informatīvi sadarbību veicinoši pasākumi pie Latgales reģiona NVO” ietvaros un tajā piedalījās biedrības “Baltā māja” darbinieki un brīvprātīgie darbinieki.

Pirmā tikšanās notika Bērzgalē, uz tikšanas bija ieradušies biedrību “Sieviešu interešu klubs “Astra”, “Meirānu ezera apsaimniekošana”, “Bērzgales pensionāru biedrības “Vālodzītes”” pārstāves. Tikšanās notika neformālā gaisotnē, ikviens dalībnieks atcerējās paveikto kopienas labā un dalījās ar iecerēm turpmākajiem darbiem. Arī mēs, biedrības “Baltā māja” pārstāvji pastāstījām par savu ikdienu, par paveikto divdesmit piecu darbības gadu periodā, par pēdējā laika aktualitātēm ieviešot projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai”. Mēs jutām Bērzgales pagasta aktīvo sieviešu lepnumu par paveikto savu līdzcilvēku labā un arī atbildību par iesākto darbu turpināšanu.

Tālāk sekoja tikšanās Ilzeskalna dienas centrā “Sniedz roku” ar biedrību “Mājupceļš”, “Magnum”, “Irbītes” pārstāvēm. Sarunas ritēja abpusēji ieinteresētas, dalījāmies pārdomās un atziņās par vietējo iedzīvotāju iesaisti, par dažādu vecuma iedzīvotāju grupu interesēm un vajadzībām. Vietējās aktīvistes bija lepnas par dienas centrā paveikto, kur sev interesantas nodarbes ir gan bērniem, gan jauniešiem, gan dažāda vecuma sievietēm un arī senioriem. Dienas centrs nodrošina arī veļas mazgāšanas un friziera pakalpojumus, kas vietējiem iedzīvotājiem ir liels atbalsts, īpaši ņemot vērā nepietiekamo un dārgo sabiedrisko transportu. Arī biedrības “Baltā māja” pārstāvji atzina, ka, lai iedzīvotājus iesaistītu sabiedriskās aktivitātēs, nepieciešams izzināt vietējo iedzīvotāju grupu vajadzības un problēmas.

Biedrības pārstāvji ir gandarīti par tikšanos ar Rēzeknes pagastu aktīvajiem iedzīvotājiem. Tā bija laba iespēja popularizēt savu organizāciju, pastāstīt par paveikto un nākotnes iecerēm. Tā bija arī iespēja uzklausīt lauku NVO problēmas un vajadzības. Ceram, ka izveidojusies draudzība pāraugs veiksmīgā sadarbībā nākotnē.

Projekta ieviešana turpinās. 29.06.2022 sāksies trīs dienu “Sabiedrības integrāciju veicinoša nometne Latgales reģiona NVO”. Par tās norisi informēsim jūlija mēneša informatīvajā rakstā.

Sekojiet informācijai un esiet mūsu projekta dalībnieks.

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.