Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Maija mēnesī projekta darba grupa gatavoja projekta ieviešanas pirmā posma atskaiti. Kārtojām atskaitei visus dokumentus, kas apliecina projektā līdz šim paveikto, savietojām tos atskaites formā AIF mājas lapā. Secinājām, ka padarīts gana daudz, gandrīz atbilstoši plānotajam. Priecājāmies par atjaunoto un uzlaboto mūsu mājas lapu www.baltamaja.lv , kurā ir arī atsevišķa sadaļa projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” informācijai (sadaļas nosaukums “Aktīvo iedzīvotaju fonds”). Tomēr arī bijām arī nedaudz bēdīgi, ka ieviestie pasākumi COVID19 noteikto ierobežojumu dēļ nav notikuši klātienē, kā tas bija plānots. Tomēr mūsu apgūtajai prasmei rīkot aktivitātes attālināti ZOOM vidē bija arī savas priekšrocības – ieguvām daudz jaunu draugu un atbalstītāju ne tikai no mūsu reģiona, bat arī citiem novadiem, pilsētām.

Pašās pēdējās aprīļa mēneša dienās savu ceļu uzsāka informatīvā kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”. Biedrība šoruden svinēs savu dzimšanas dienu un, lai atskatītos uz paveikto, tiks īstenota kampaņa pilsoniskās sabiedrības, organizācijas atpazīstamības un pozitīva publiska tēla veidošanai.

Viena no kampaņas iniciatīvām ir ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”, kura secīgi tiks izvietota visās Līvānu novada bibliotēkās, arī citās publiskās vietās. Ceļojošā informatīvā izstāde sastāv no 7 baneriem, kuros secīgi atspoguļota organizācijas darbība, attīstība, paveiktais.

Pirmā mūsu ceļojošās izstādes pietura bija Jersikas novadā, kur sākot no 28.04.2021 un visu maija mēnesi Līvānu novada Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Rīts” skatāma mūsu izstāde, kuru savās telpās laipni uzņēma atsaucīgā bibliotekāre Evita Daibe. Priecājamies, ka neskatoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem ar izstādi bibliotēkas telpās iepazinās salīdzinoši liels skaits vietējo cilvēku. Savukārt, 27. maijā bilbliotēkā klātienē notika biedrības “Baltā māja” pārstāvju tikšanās ar Jersikas pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem. Visi tikšanās dalībnieki bija priecīgi par tikšanos klātienē, tas izsauca daudz emociju, raisījās atmiņas par vietējās kopienas pārstāvju līdzdalību vairākos organizācijas ieviestajos projektos vai aktivitātēs. Protams, biedrības pārstāvji papildināja ceļojošās informatīvās izstādes stendu informāciju ar stāstījumu par biedrības pēdējām aktualitātēm, atbildēja uz jautājumiem. Noslēgumā notika improvizēta viktorīna, kurā katram dalībniekiekam bija jāatbild uz jautājumiem par “Balto māju”. Sarunas raisījās arī par tuvojošajām pašvaldības vēlēšanām, kurās ikkatram vietējam iedzīvotājam jāizdara sava izvēle, kas būs nozīmīga kopienas attīstībai un demokrātijas stiprināšanai Līvānu novadā.

Projekta ieviešana turpinās. Nākošie ar ceļojošo informatīvo izstādi “Tavai Baltajai mājai 25” sākot no 2. jūnija varēs iepazīties Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāji Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Sutru filiālbibliotēkā. Aicinām sekot arī citai informācijai par projekta aktivitātēm un piedalīties!

Šī publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta Nr.AIF/2020/SDK/01 īstenotājs biedrība “Baltā māja”