Ziedot

Biedrība “Baltā māja” ir brīvprātīga, patstāvīga, nepolitiska, nevalstiska organizācija, kas ir dibināta apvienojoties cilvēkiem ar līdzīgiem mērķiem un kas darbojas kā neatkarīga institūcija. Biedrības darbība vērsta uz sabiedrības locekļu labklājības līmeņa paaugstināšanu un indivīdu sociālo integrāciju sabiedrībā, pievēršot uzmanību iedzīvotāju aktivizēšanai, pieaugušo izglītošanai, savstarpējās palīdzības organizēšanai. Biedrība regulāri organizē labdarības akcijas. Biedrība darbojas kopš 1996. gada un kopš 2005.gada tai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Ziedot iespējams ar pārskaitījumu uz mūsu kontu.

Ziedojuma rekvizīti:

Biedrība “Baltā māja”

Reģ. Nr. 50008021661

AS “Citadele Banka”
   Kods: PARXLV22
   LV46PARX0012855020001

Maksājuma mērķī jānorāda “Ziedojums”, kā arī sava e-pasta adrese.

Ziedotāju tiesības:

  •   Būt informētam par ziedojuma saņēmējas organizācijas misiju, mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par organizācijas iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
  •   Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
  •  Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem.
  •  Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
  • Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
  • Sagaidīt, ka visas attiecības ar personām, kuras pārstāv ziedojuma saņēmēju organizāciju, būs pilnīgi profesionālas un godīgas.
  • Pārliecināties organizācijas grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu.
  • Uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt patiesas un atklātas atbildes.
  • VID mājaslapā ir pieejams metodiskais materiāls ar dažādu situāciju aprakstiem par UIN atvieglojumu piemērošanu, kā arī gadījumiem, kad atvieglojumus nepiemēro.