Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Jūnijā mēnesī Sutru pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem bija iespēja Līvānu novada centrālās bibliotēkas Sutru filiālbibliotēkā iepazīties ar ceļojošo informatīvo izstādi “Tavai Baltajai mājai 25”, kas izveidota informatīvās kampaņas, kas veltīta organizācijas divdesmit piecu darbības gadu jubilejai, ietvaros. Izstāde sastāv no 7 baneriem, kuros secīgi atspoguļota organizācijas darbība, attīstība, tās biedru, darbinieku, brīvprātīgo darbinieku, klientu un apmeklētāju paveiktais. 17. jūnijā Sutru bibliotēkā notika biedrības pārstāvju tikšanās ar aktīvajiem Sutru kopienas pārstāvjiem. Pasākums notika gan tikko aizvadīto pašvaldību vēlēšanu iespaidā, gan arī tuvojošos Līgo svētku gaidās. Tas nozīmē, ka tika pārrunāta ne tikai informācija, kas saistīta ar biedrības “Baltā māja” aktualitātēm, bet arī spraigas sarunas notika par tematiem, kas bija svarīgas pasākuma dalībniekiem. Visi pasākuma dalībnieki atzina, ka jau tik sen nav bijušas iespējas kopīgi ko pārrunāt, dalīties ar savām raizēm sasniegumiem, novērojumiem. Tas bija ne vien informatīvs pasākums, bet arī priecīga kopā būšana. Sutru ļaudis tik tiešām ir ne vien čakli darba rūķi, bet tiem ir arī plašas intereses, interesanti hobiji un tie labi pārzin Līvānu novada jaunumus. Pasākuma dalībnieki piedalījās arī erudīcijas spēlē, kurā bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par biedrību “Baltā māja”. Pateicamies par sirsnīgo uzņemšanu Sutru pagastā, īpaša pateicība atsaucīgajai Sutru biblitēkas vadītājai Valdai Pintānei un iedvesmojošajai Paulīnai Zariņai, Sutru pagsta pārvaldes pārvaldniecei- pārvaldes vadītājai.

Ar lielu interesi mēs gaidījām pirmo informatīvo interaktīvo pasākumu “Jaunietis jaunietim”, kas 19. jūnijā notika Turku pagastā. Šo pasākumu ieviesa mūsu projekta partneris – iniciatīvas grupa “Līvānu novada jauniešu dome”, kas ne vien sagatavoja interesantu pasākuma norises programmu, bet arī uzaicināja zinošu un atraktīvu pasākuma vadītāju un tā dalībnieku iedvesmotāju populāro jūtūberi Edgar Fresh ( Edgars Feščenko).

Pasākuma ievadā jaunieši darbojās Jaunsilavu skolas apkārtnē, bet vēlāk, sadaloties grupās, devās orientēšanās gājienā, kura laikā, apmeklējot 12 punktus (piemēram – sporta laukums, atkritumu konteineru novietne, strauts ar bebru aizsprostu, skolas dārzs), iepazina potenciāli uzlabojamas vietas Jaunsilavu ciemata apkārtnē. Šajos punktos komandām bija jāatbild uz dažādiem aktuāliem jautājumiem un jāsniedz savs redzējums, kā šī teritorija būtu uzlabojama, lai tā būtu sakoptāka un noderīga kādām norisēm. Pasākuma noslēgumā savu viedokli par jauniešu prezentētajām idejām sniedza Edgar Fresh, kurš ne vien dalījās ar savu pieredzi un ieteikumiem, bet arī uzņēma video sižetus. Pasākuma noslēguma daļā piedalījās arī Turku pagasta pārvaldniece- pārvaldes vadītāja Kristīne Kirilova, kura uzklausīja jauniešu ieteikumus, pastāstīja par Turku pagasta attīstības prioritātēm un atzinīgi novērtēja vairākus pasākuma dalībnieku ierosinājumus, no kuriem dažus pat pagasts būtu ieinteresēts realizēt tuvākajā nākotnē. Pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem un organizatoriem par ieguldīto darbu, par radošu domāšanu, kā uzlabot savu dzīves vidi un arī par izturību karstajā saulē.

Pojekta ieviešana turpinās. Nākošie ar ceļojošo informatīvo izstādi “Tavai Baltajai mājai 25” sākot no 5. jūlija varēs iepazīties Līvānu novada Rudzātu pagasta iedzīvotāji Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu filiālbibliotēkā. Tiek plānots arī nākošais pasākums jauniešiem, kas šoreiz notiks Līvānos un citas projekta aktivitātes. Aicinām sekot informācijai un piedalīties!

Šī publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta Nr.AIF/2020/SDK/01 īstenotājs biedrība “Baltā māja”