Projekts: Biedrības “Baltā Māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai

(Līgums Nr. AIF/2020/SDK/01)

Informatīvi interaktīvs pasākums “Jaunietis Jaunietim”

(aktivitāte Nr. 5)

Līvānu novada Jauniešu dome sadarbībā ar biedrību “Baltā māja” organizē informatīvi interaktīvu aktivitāti “Jaunietis Jaunietim”, kas ir daļa no Projekta:

Biedrības “Baltā Māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai

(Līgums Nr. AIF/2020/SDK/01)

“Jaunietis Jaunietim” 1. POSMS

– 19. jūnijā

– no plkst. 12:00

– Pie Jaunsilavu pamatskolas

– Jauniešiem vecumā no 13 – 25 gadiem

Aktivitātes mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par pilsoniskās līdzdalības iespējām un mudināt Līvānu novada jauniešus kļūt pilsoniski aktīvākiem.

Lai to panāktu LNJD ir izveidojuši orientēšanās maršrutu, ārā, apkārt skolai, kuru jauniešiem izejot pāros vai individuāli būs jāpilda uzdevumi, jāatbild uz jautājumiem, jāiesaka idejas utt. Tādejādi viņi maksimāli gūs priekšstatu par pilsoniskās līdzdalības iespējām. Maršruta punkti izvietoti maksimāli tā, lai tuvumā būtu kāds objekts/mājiens, kuru jauniešiem būtu jāpamana un jāsaprot, ka viņiem ir iespēja šo objektu vai uzlabot vai popularizēt…

Kad maršruts izstaigāts jauniešiem pāros vai nelielā grupā jāizvēlas kas ir tā vieta/objekts/pasākums, kuru viņi vēlētos sakopt/uzlabot/noorganizēt.

Kad to jaunieši ir izdarījuši tiek apkopotas viņu idejas un labākās tiek apkopotas un katrai ar LNJD dalībnieku palīdzību tiek izstrādāts plāns, kā šo ideju realizēt maksimāli izmantojot savas pilsoniskās iesaistes iespējas.

Jauniešiem palīdzēs arī līderis – Edgars Fresh. Vins ir sociālo mediju satura veidotājs, kampaņu un pasākumu vadītājs, ar savu saturu jauniešu vidū aktualizē tādas tēmas, kā Zero waste, pilsoniskā līdzdalība, pilsētplānošana, sociālo tīklu plusi mīnusi u.c.

!!! Visas aktivitātes laikā tiek maksimāli ievērotas epidemioloģiskās prasības – viss notiek ārtelpās, neviens nepulcējas, saziņa starp dalībniekiem distancēti – maska, 2m, whatsap video zvans.

Šis ir aktivitātes pirmais “posms” šāda tipa aktivitātes plānotas arī Rudzātos, Jersikā, Rožupē un Līvānos.

Dalībnieku pieteikšanās https://ej.uz/jaunietisjaunietimjpsk

Jautājumi/papildus info – 29979091

Projektu “Biedrības “Baltā Māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” finansē Īslande Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”

Par pasākuma informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.