Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam “Aktīvo iedzīvotāju fonda” Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei.

Oktobra mēnesī noticis pasākums organizācijas ilgtspējas stiprināšanai. Vērtīgas apmācības organizācijas pārstāvjiem 2022. gada 11. oktobrī vadīja apmācību vadītāja Marika Rudzīte- Griķe. Apmācību ievadā mēs diskutējām par mūsu organizācijas identitāti, par to, ko mums nozīmē būt un strādāt organizācijā. Diskusija notika atraktīvi, tika izmantotas metodes, kas mums lika daudz domāt, darīt. Atbildēt uz jautājumiem gan par savu attieksmi pret darbu, gan izzinājām kolēģu viedokļus. Sarunas turpinājās par mūsu resursiem, gan organizācijai kopumā, gan katram no mums individuāli.

Apmācību turpinājumā vairāk pievērsāmies iespējām, ko biedrība varētu uzsākt nākotnē. Daudz bija pārdomu par un pret sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu. Par to, kas nepieciešams vietējiem iedzīvotājiem un, ko mēs varētu piedāvāt. Spriedām par iespējamiem jauniem pakalpojumiem, īpaši sociālajā jomā. Apmācību norises gaitā mēs arvien labāk izpratām, ka organizācijas ilgtpējas pamatnosacījums ir katra darbinieka un biedra atbildība un gandarījums par paveikto ikdienā, katra aktīva iesaistīšanās, drošības sajūta un atzinīgs, iedrošinošs novērtējums.

Kopā pavadītā diena spraigi apmainoties ar viedokļiem, uzzinot citu NVO un sociālo uzņēmēju labos piemērus, uzklausot apmācību vadītājas ieteikumus un norādes par to, kas biedrībā būtu uzlabojams vai attīstāms, bija vērtīgi pavadīts laiks. Tās bija stundas, kad mēs kopīgi domājām tikai par mūsu “Baltās mājas” attīstību un tās iespējām nākotnē. Cerēsim, ka apmācību “augļus” drīzumā sagaidīsim.

Projekts strauji tuvojas noslēgumam. Vēl tikai projekta noslēguma pasākums, kas notiks 10. novembrī, tā lektore būs Rasma Pīpiķe, aktīva dažādības un demokrātijas procesu veicinātāja. Sekojiet reklāmai un esiet pasākuma dalībnieks.

01.11.2022

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.