Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Mūsu ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25” turpina savu ceļu pa Līvānu novadu. 16. septembrī tā ieradās Turku Saieta namā, kurā atrodas arī Turku pagasta bibliotēka. Ar laipnu Saieta nama darbinieku atļauju izstādes infomatīvie stendi izkārtoti foajē telpās. Tas ļaus ar mūsu sagatavoto informāciju iepazīties ne tikai Turku bibliotēkas apmeklētājiem, bet arī visiem, kas iegriežas Saieta namā.

Šomēnes projekta darbinieku domas un darbus jau pārņēmusi gatavošanās mūsu organizācijas jubilejai, ko svinēsim oktobra mēneša pēdējās dienās. Mēs esam jau savlaicīgi gatavojam organizācijas jauno informatīvo materiālu un mūsu tradicionālo kalendāru 2022. gadam.

28. septembrī notika kārtējais pasākums “Jaunietis jaunietim”, ko šoreiz Rudzātu pagastā organizēja mūsu projekta partneri “Līvānu novada jauniešu dome”. Notika interaktīvas āra orientēšanās aktivitātes, kas rosināja vietējos jauniešus iepazīties ar pilsoniskās līdzdalības pamatiem. Pasākumu vadīja Reinis Ručevskis, jauniešu līderis un aktīvists. Reinis dalījās ar savu pieredzi, ar ieteikumiem, ar informāciju, kā problēmu risināšanā izmantot sociālos medijus. Tika runāts par līderu lomu kopienas aktivizēšanā.

Turpinājumā jaunieši nelielās komandās apmeklēja 12 vietas Rudzātu ciematā un katrai no tām sniedza savus ieteikumus, uzlabojumus. Jaunieši tika mudināti domāt un spriest par vides drošību, atkritumu šķirošanu, pamesto ēku izmantošanu, par iespējām sportot un atpūsties. Pēc iepazīšanās ar visām problemātiskajām vietām un situācijām, jaunieši sagatavoja prezentācijas ar savu redzējumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Interesants bija ierosinājums pamestās bērnudārza ēkas izmantošanai – izveidot tajā izlaušanās spēles “escape room” vai izmantot to jaunsardzes mācībām, vai sacensībām ar airsoft/paintball ieročiem. Tomēr lielākā problēma šo ideju realizācijā izrādījās fakts, ka tas ir privātīpašums. Līdz ar to jaunieši nosprieda, ka pašvaldībai būtu aktīvāk jārunā ar privātīpašniekiem un jāseko, lai to īpašumi tiktu vismaz sakārtoti. Par aktuālāko problēmu, kuru būtu nepieciešams steidzami risināt, jauniešu atzina basketbola laukuma, volejbola laukuma, futbola laukuma un stadiona daudzo trūkumu novēršanu. Pašlaik nav iespējams sagatavoties sacensībām, jo nav tīklu, nav vārtu, vai arī salauzti; grozu vairogi nolauzti, stadionā ir padomju laika betona plāksnes.

Pasākuma noslēguma daļā piedalījās Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe un Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode. Abām pagasta pārstāvēm bija iespēja iepazīties ar jauniešu redzējumu, ieteikumiem un arī pasākuma dalībniekiem pastāstīt par pagasta attīstības plāniem un iespējām. Pagasta pārvaldes vadītāja informēja jauniešus, ka no Līvānu novada domes ir solījums katrai lauku skolai sakārtot āra sporta bāzi. Pagasta vadītāja atzina, ka jaunieši noteikti ir jāiesaista sporta bāzes uzlabošanas procesā, jo tieši viņi patiešām zina, kuri sporta veidi ir populāri Rudzātos un kāds inventārs ir vajadzīgs. Sarunu laikā pašvaldības pārstāvji un jaunieši vienojās, ka būtu vēlams pirms pasākumiem, jau to sagatavošanas laikā informēt par iespējām tajos iesaistīties. Kā piemērs tika minēts, ka pasākumu laikā estrādē, jaunieši varētu tirgot pašgatavotus suvenīrus, arī tirgot ziedus vai augļus. Visi pasākuma dalībnieki- vietējie jaunieši, pārstāvji no “Līvānu novada jauniešu domes” un Rudzātu pagasta pārvaldes un skolas, arī pasākuma vadītājs, bija gandarīti par lietderīgi kopā pavadīto laiku, par iespējām kopā domāt par savas dzīves vides uzlabošanu.

Projekta aktivitātes turpināsies. Oktobra mēnesī ar mūsu informatīvo ceļojošo izstādi “Tavai Baltajai mājai 25” varēs iepazīties Turku Saieta namā, tur mēneša nogalē notiks arī biedrības “Baltā māja” tikšanās ar aktīvākajiem vietējiem iedzīvotājiem. Oktobra mēneša pēdējās dienās svinēsim mūsu organizācijas dzimšanas dienu. Aicinām sekot informācijai un piedalīties!

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.