Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam “Aktīvo iedzīvotāju fonda” Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz 2022. gada 30. novembrim.

Projekta noslēguma pasākums “Pilsoniskajai līdzdalībai- platformas, iespējas un realitāte” notika 10. novembrī. To vadīja lektore/eksperte Rasma Pīpiķe, kura ir dažādības vadības eksperte un pilsoniskās sabiedrības aktīviste, ar pieredzi praktiskā lobēšanā un sabiedrības līdzdalības procesu organizēšanā. Pēdējos piecus gadus Rasma ir veltījusi sabiedrības izpratnes veidošanai par dažādības vadību, darbojoties kā vadošā eksperte kustībā “Dažādībā ir spēks!”. Pasākumā runājām par to, ka ikkatram ir dota atbildība un pienākumi mūsu valsts demokrātijas stiprināšanai un līdzdalības veicināšanai. Lēmumu pieņemšana un iedzīvotāju vajadzības, to sinerģija un NVO loma – tādas bija tēmas, ko aplūkojām ekspertes vadībā. Pasākuma dalībnieki iepazina viedokļu izteikšanas instrumentus- iedzīvotāju iniciatīvas platformu “ManaBalss.lv” un platformu “Open2Vote.eu”.

Pasākuma ietvaros dalībnieki aktīvi darbojās grupās, kurās izteica savu viedokli par Līvānos vajadzīgajiem uzlabojumiem. Dalībnieki akcentēja nepieciešamību pēc tekstilizstrādājumu un bioloģisko atkritumu savākšanas konteineru uzstādīšanu Līvānos. Bija ieteikumi arī organizēt tikšanos ar Līvānu novada deputātiem un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, novākt slimos vai kritušos kokus pilsētas teritorijā. Dalībnieki norādīja uz atkritumu urnu un soliņu nepietiekamību pilsētā, arī uz transporta nepieciešamību nokļūšanai uz pasākumiem pagastos. Tika izteikts rūgtums, ka Līvānos vairs nav nevienas bankas filiāles, ka ir ļoti mazs medicīnisko pakalpojumu klāsts. Visi atbalstīja ierosinājumu izveidot aktīvo iedzīvotāju grupu, kas apkopo ierosinājumus un nodod tos zināšanai un izpildei pašvaldībai.

“NVO ir tilts starp sabiedrību un valdību. Tam jābūt ar stipriem balstiem”, tā teica, uzskata un ar saviem darbiem parāda Rasma Pīpiķe. Visi pasākuma dalībnieki guva jaunas zināšanas un motivāciju, kas palīdzēs labāk izprast un piedalīties sabiedrības līdzdalības pasākumos valstī un savā pašvaldībā.

16.11.2022

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.