Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”, realizē projektu “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” (līguma Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020) sadarbībā ar projekta četriem partneriem- biedrībām “Latvijas senioru kopienu apvienība” (Rīga), “Kuldīgas Senioru skola”, “Ikšķiles senioru skola” un “Baltā māja” (Līvāni). Projekta ieviešana attīstīs senioru un cilvēku ar invaliditāti pusmūža vecumā, kā arī šiem kritērijiem atbilstošu Ukrainas civiliedzīvotāju pārstāvju, kas aizbēguši no kara savā valstī un dzīvo Latvijā, interešu pārstāvības iespējas, balstoties U3A jeb Trešās paaudzes universitāšu mūžizglītības idejā.

Projekta aktivitātes notiks Rīgā, Jēkabpilī, Līvānos, Kuldīgā un Ikšķilē, veicot pieredzes apmaiņu Baltijas valstīs, Polijā un Portugālē. Projekta darbības plānotas, piesaistot ekspertus esošo resursu apkopošanai, to kartēšanai, mērķa grupas vajadzību apzināšanai, veicot stratēģisko plānošanu ar mērķi izveidot Latvijai piemērotu U3A modeli.

Dažādos veidos sadarbojoties, lai stiprinātu projektā iesaistīto organizāciju cilvēkresursus, paredzēts organizēt diskusiju ar valsts sektoru par sistēmisku risinājumu ieviešanas iespējām un izstrādāt dokumentus U3A organizāciju ilgtermiņa atbalstam. Projekta ietvaros plānots arī popularizēt U3A kustību un tās nozīmīgumu novecojošas sabiedrības, kāda tā ir Latvijā un ES, kvalitatīvas mūžildzes saglabāšanā, kas ietver spēju veikt savu interešu sekmīgu pārstāvību.

Projekta rezultātā 10 NVO būs iesaistījušās U3A tīkla izveidē sociālās labklājības un drošības vairošanai senioriem.