Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam “Aktīvo iedzīvotāju fonda” Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei.

Septembra mēnesī notikuši divi pasākumi jauniešiem “Jaunietis jaunietim”. Pirmais notika 9. septembrī Rožupes pagastā pie Rožupes pamatskolas. Pasākuma dalībnieki bija Rožupes pamatskolas skolēni. Pasākumu organizēja mūsu projekta partnera “Līvānu novada jauniešu domes” aktīvisti. Pasākuma līderis bija Reinis Ručevskis, jaunietis ar pieredzi savu vienaudžu aktivizēšanā un aktīvs sabiedrības līdzdalības pasākumu dalībnieks un popularizētājs. Jaunieši guva informāciju par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos. Pasākuma gaitā jaunieši arī domāja un prezentēja idejas, kas būtu uzlabojams skolas apkārtnē. Prezentācijas ar interesi noklausījās arī skolas pedagogu pārstāvji.

Līdzīga satura pasākums jauniešiem notika 16. septembri Līvānos, Līvānu novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls”. Šoreiz piedalījās aktīvie jaunieši no Līvāniem un arī pārstāvji no citām Līvānu novada skolām. Pasākuma vadītājs bija jauniešu līderis Matīss Laganovskis. Šoreiz jaunieši ne tikai sniedza ieteikumus vides uzlabošanai Līvānos, bet arī diskutēja par to, kā uzlabot jauniešu dzīvi Līvānu novadā, kā veicināt sadarbību starp skolām un, kā kvalitatīvāk darboties “Līvānu novada jauniešu domei”.

Līdz ar to ir īstenoti visi seši projektā paredzētie pasākumi “Jaunietis jaunietim”, kuru ieviešanu nodrošināja mūsu projekta partneri “Līvānu novada jauniešu dome”. Biedrība “Baltā māja” izsaka pateicību “Līvānu novada jauniešu domei” par atbildīgi paveikto uzdevumu un īpašs mūsu paldies Skaidrim Skutelim. Paldies par sadarbību!

Septembra mēnesis noslēdzās Senioru dienas noskaņās, kad 30. septembrī notika pēdējais cikla “Demokrātijas sargi” pasākums. Šoreiz tā nosaukums bija “Aktīvs seniors pilsoniskajā sabiedrībā” un ar savu redzējumu par demokrātijas jautājumiem mūsu valstī dalījās Anta Rugāte, žurnāliste un politiķe. Anta Rugāte, bijusī populārā TV diktore, savas dzīves gaitā ieguvusi 3 augstākās izglītības, bijusi piecu LR Saeimu deputāte. Viņas bērnība aizritējusi Ludzas pusē un Anta uzskata sevi par latgalieti, Latgales patrioti.

Uz jautājumu: “Kas ir demokrātijas sargi?”, Antas Rugātes atbilde ir: “Katrs no mums”. Viņa ir secinājusi, ka mēs- vēlētāji, ievēlam Saeimu un pēc tam četrus gadus par to aizmirstam. Nesekojam, nekontrolējam, neko nedarām, lai tiktu sasniegts deputātu solītais rezultāts. Lektore turpina, jautājot- “Mums katram ir savas vajadzības, bet kas mūs vieno? Mums jāatdala mazsvarīgais no svarīgā, no Latvijai būtiskā. Mums katram ir savas vērtības, bet visiem kopā ir mūsu kopējās vērtības. Tās ir vērtības, kuras Latvijai atkal un atkal ir jāsargā, pašlaik vēl vairāk kā agrāk.”

Par Antu Rugāti varam teikt- aktīva seniore. Viņa bagātina savu ikdienu ne vien rakstot grāmatas, bet arī fotografējot. Un tas ir veids kā ar lasītājiem un foto izstāžu apmeklētājiem, dalīties ar savu dzīves redzējumu, nodot tālāk savu pieredzi. Ar vārdiem: “Tieši šis ir mūsu laiks. Ko Dievs devis, to atdodu”, Anta Rugāte noslēdza sirsnīgo tikšanos ar līvāniešiem. Lektore vēlēja visiem būt aktīviem nākošajā dienā notiekošajās JR 14. Saeimas vēlēšanās, jo ikkatra Latvijas pilsoņa izvēle stiprina mūsu valsts attīstības kopējo izvēli.

Biedrība “Baltā māja” pateicas Antai Rugātei par atziņām un pārdomām piesātināto vērtīgo tikšanās laiku. Īpašs paldies par ziedojumu – datora monitoru, kas lieti noderēs biedrības Dienas aprūpes centrā. Sirsnīgs paldies!

Projekts tuvojas noslēgumam. Vēl tikai notiks organizācijas pārstāvju apmācības organizācijas ilgtspējas stiprināšanai. Un projekta noslēguma pasākums notiks 10. novembrī, tā lektore būs Rasma Pīpiķe, aktīva dažādības un demokrātijas procesu veicinātāja. Sekojiet reklāmai un esiet pasākuma dalībnieks.

04.10.2022

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.