Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei.

Maija mēnesī notika vairākas projekta aktivitātes. 6. maijā notika kārtējais pasākums “Jaunietis jaunietim”, ko šoreiz Jersikas pagastā organizēja mūsu projekta partneri “Līvānu novada jauniešu dome”. Notika interaktīvas āra orientēšanās aktivitātes, kas rosināja vietējos jauniešus iepazīties ar pilsoniskās līdzdalības pamatjautājumiem. Pasākumu vadīja Matīss Laganovkis, jauniešu līderis un aktīvists. Matīss dalījās ar savu pieredzi un ieteikumiem, kā jauniešiem aktualizēt un risināt dažādas problēmas. Jersikas pamatskolas skolēni apzināja skolas tuvākajā apkārtnē esošās vietas, kas būtu jāuzlabo, sagatavoja savas prezentācijas to uzlabošanai. Pasākumā aktīvi līdzdarbojās Līvānu novada jauniešu domes pārstāvji, tika iesaistītas arī skolotājas un bērnu vecāki.

Tajā paša dienā 06.05.2022 notika pasākums arī Līvānos- biedrībā “Baltā māja”. Pasākuma ciklā tikšanās ar izciliem līvāniešiem “Mans spēkavots Līvāni” pie mums viesojās bijušais līvānietis Kalvis Pastars, izcils mikroķirurgs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Mikroķirurģijas centra vadītājs. Pasākumu vadīja viņa brālis Gatis Pastars, kurš vispirms rosināja atcerēties bērnības un skolas gadus. Tad tiem sekojošo studiju laiku, kurš bija gana grūts ne tikai milzīgās mācību slodzes dēļ, bet arī pagājuša gadsimta deviņdesmito gadu perioda ekonomisko grūtību dēļ. Kalvis atklāja, ka ārsta profesijas izvēli noteicis negadījums ģimenē un, ka viņam ir ieaudzināts nekad nepadoties, vienmēr turpināt un attīstīt iesākto. Uzsākot strādāt ārsta profesijā Kalvis izvēlējās mikroķirurģiju, kas Latvijā, varētu teikt, ienāca reizē ar viņu un tagad kopā ar kolēģu komandu tā ir attīstījusies līdz pasaules līmenim. Kalvis Pastars pastāstīja arī par savu ieguldījumu onkoloģijas seku mazināšanā- krūšu rekonstrukcijas jomā. Pasākuma noslēgumā notika pārrunas par to, cik pašlaik katrs, ikviens no mums ir atbildīgs par demokrātijas vērtību un labklājības pasaules aizstāvēšanu. Katrs no mums ir atbildīgs ne vien rūpēties par savu veselību, bet arī kritiski domāt un atšķirt melus no patiesības.

Nākošajā pasākumā “Mans spēkavots Līvāni” 13. maijā piedalījās žurnālists un publicists Māris Antonevičs, bijušais līvānietis. Māris atcerējās Atmodas notikumus, tieši tie nostiprināja izvēli par labu žurnālista profesijai. Šī izvēle labi papildināja noturīgo interesi par vēsturi. Māris uzvēra, ka ikvienā savā intervijā, rakstā pats galvenais, uz ko viņš balstās, ir skrupuloza faktu pārbaude. Uz tās balstīta arī vēsturisko notikumu salīdzināšana un pat nākotnes notikumu prognozēšana. Jau ilgus gadus Māris Antonevičs strādā “Latvijas avīzē”, kur pašlaik ir galvenās redaktores vietnieks. Interesants bija mūsu viesa stāstījums par laikrakstu satura sagatavošanu, rediģēšanu, drukāšanu. Pasākuma vadītāja Inguna Badune akcentēja Māra sadarbību ar viņa kolēģi, karikatūristu Gati Šļūku. Dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar vairākām izdrukātām karikatūrām, kas asi parādīja gan mūsu Latvijas politikas nebūšanas, gan aktualizēja dažādus aktuālus notikumus citur. Pasākuma noslēguma daļā Māris Antonevičs pievērsās kara notikumiem Ukrainā, kuri atklāj ne vien ukraiņu tautas izcilo varonību, bet arī ir uzjundījuši sen nerisinātus jautājumus gan Latvijā, gan Eiropā, gan visā pasaulē.

Maija mēnesī noslēdzās informatīvā kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”. Beidzot pēc ilgajiem Covid19 noteikto ierobežojumu mēnešiem, varēja notikt tā noslēguma pasākums – biedrības “Baltā māja” jubilejas svinēšana. 28. maijā notika sirsnīga tikšanās ar mūsu organizācijas biedriem, bijušajiem kolēģiem, sadarbības partneriem, apmeklētājiem, draugiem un atbalstītājiem. Pasākuma norisi atbalstīja arī “Viduslatgales Pārnovadu fonds”, kurš biedrības “Baltā māja” projekta “Būt kopā” ietvaros nodrošināja bijušo līvāniešu Ata un Jāņa Auzānu koncertu. Atmiņas, pārdomas un nākotnes ieceres mijās ar dziesmām un mūziku un vēlējumiem – Tā turpināt!

Projekta ieviešana turpinās.

Šovasar notiks divas 3 dienu integrācijas nometnes:

  1. 29.06.2022 – 01.07.2022
  2. 06.07.2022 – 08.07.2022

Pieteikšanās un papildus informācija par nometni: tel. 26191652 ( Inguna).

Sekojiet informācijai un esiet mūsu projekta dalībnieks.

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.