30.11.2022 noslēdzas biedrība “Baltā māja” projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01) ieviešana. Projekts tika īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis bija īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai, sekmēt to ilglaicīgu un turpmāku attīstību. Projekta īstenošana tika uzsākta 2020. gada novembrī.

Mūsu projekta aktivitātes bija:

 1. Izglītojoši pasākumi “Demokrātijas sargi” (7 pasākumi)
 2. Informatīvi pasākumi/diskusijas “Mans spēkavots- Līvāni” (4 pasākumi)
 3. Sabiedrības integrāciju veicinoša nometne Latgales reģiona NVO ( 2 pasākumi)
 4. Kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”
 5. Informatīvi interaktīvi pasākumi “Jaunietis jaunietim” (6 pasākumi)
 6. Izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums “Aktīvās NVO novados pie Daugavas”
 7. Biedrības “Baltā māja” stratēģijas 2021- 2025 izstrāde
 8. Dalība reģionāla un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklos
 9. Informatīvi, sadarbību veicinoši pasākumi pie Latgales reģiona NVO ( 3 pasākumi)
 10. Apmācības organizācijas ilgtspējas stiprināšanai
 11. Projekta publicitātes pasākumi

Projekts ir noslēdzies. Tā ieviešana mums deva iespējas apgūt jaunas zināšanas un iegūt jaunus sadarbības partnerus, draugus un atbalstītājus. Kopā projekta aktivitātēs piedalījās vairāk kā 1000 dalībnieku, tajā skaitā 177 jaunieši. Mēs iepazinām 17 biedrības no Latgales reģiona, 10 mazākumtautību biedrības un 12 organizācijas no citiem reģioniem. Pateicamies visiem mūsu pasākumu dalībniekiem un vēlam arī turpmāk būt aktīviem un atbildīgiem pilsoņiem savās dzīves un darbošanās vietās. Pateicamies visiem iesaistītajiem lektoriem un ekspertiem par dalīšanos ar savām zināšanām, par iedvesmojošajiem un motivējošajiem stāstiem.

Projekts noslēdzies, pilsoniskās aktivitātes turpinās. Veidosim kopā mūsu dzīvi arvien labāku!

30.11.2022

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.