Izglītojošs pasākums uz tēmu “Vai pašlaik ir iespējams veikt “Finlandizācijas politiku”?Urho Kaleva Kekonena un Šarla Andrē Žozefa Marī de Golla politika mūsdienu apstāķļos 24.03.2022 plkst.11:00 Lektors Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs ( Daugavpils Universitāte Izglītojošu pasākumu cikls “Demokrātijas sargi” ( 5. pasākums )
Lūgums pieteikties līdz 22.03.2022
Saite ZOOM videi tiks nosūtīta 23.03.2022


Pieteikuma anketa