Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Augusta mēneša otrajā pusē biedrības “Baltā māja” pārstāvju notika tikšanās ar Rudzātu pagasta iedzīvotājiem Līvānu novada centrālās bibliotēkas Rudzātu filiālbibliotēkā. Tikšanās notika informatīvās kampaņas “Tavai Baltajai mājai 25” ietvaros. Rudzātiešiem jau ilgāku laiku bija iespēja iepazīties ar ar ceļojošo informatīvo izstādi, kas veltīta organizācijas divdesmit piecu darbības gadu jubilejai. Savukārt, tikšanās reizē bija iespēja uzzināt par biedrību klātienē no organizācijas pārstāvjiem, arī personiski uzdodot jautājumus.

Tikšanās18. augustā notika ļoti labvēlīgā gaisotnē, visi tās dalībnieki bija atvērti sarunām, priecājās par kopā būšanas brīdi. Rudzātu aktīvie iedzīvotāji jau iepriekš bija iepazinušies ar ceļojošajās izstādes infomāciju, tāpēc jautājumi par biedrības “Baltā māja” darbību bija diezgan konkrēti – par aprūpes mājās pakalpojumu, par labdarības akcijām, par iespējām piedalīties interešu grupās un projektos. Tikšanās noslēdzās ar atziņām, ka galvenais ir nākt kopā, piedalīties, satikties, jo tikai tā mēs varam bagātināt sevi un viens otru. Sirsnīgi pateicamies par atbalstu pasākuma organizēšanā Rudzātu bibliotekārēm Skaidrītei Brūverei un Katrīnai Grozai, kuras tik tiešām ir grāmatu mīlestības vēstneši saviem līdzcilvēkiem.

Liels gandarījums projekta ieviesējiem bija par veiksmīgi ieviesto projekta aktivitāti- informatīvo pasākumu/ diskusiju “Mans spēkavots- Līvāni”, kura notika 28. augustā. Mūsu viesis bija Visvaldis Gercāns, aktīvs Latvijas patriots, pirmais Līvānu novada domes priekšsēdētājs. Tikšanās dalībnieku vidū bija viņa bijušie kolēģi, aktīvi Tautas frontes dalībnieki, pašdarbnieki, jaunieši.

Pasākuma ievadā V. Gercāns pastāstīja par savu ģimeni, dzimtu, kurai ir izšķiroša loma viņa personības izveidē. Viņa vectēvs Izidors Gercāns bijis izglītības darbinieks Līvānu pagasta skolās, vectēva brālis Aloizs bijis Līvānu pagasta vecākais, abi Visvalža vecāki- skolotāji. Ir saprotams, ka augot šādā ģimenē, izglītība un zināšanas ir goda vietā. Interesanti, ka Visvaldis augstskolā izvēlējās apgūt programmētāja izglītību, par kuru tajos laikos maz kas bija zinām, bet, kas lieliski noder arī šodien.

Tālāk sekoja atskats uz Līvānu novada izveides periodu. Novads tika izveidots 1999. gada decembrī un bija otrais jaunveidotais novads Latvijā. Tā laika preses materiālos tika atzīts, ka šis solis bija liela uzdrīkstēšanās, tas bija drosmīgs un ar tālredzīgu skatu nākotnē. Tas bija ieguvums gan pilsētniekiem, gan lauciniekiem.

Tika aplūkotas arī patreizējās novadu reformas, to ieguvumi. V. Gercāns dalījās ar savām pārdomām, ka labi rezultāti pašvaldību darbā ir sasniedzami, tikai pilnībā ievērojot demokrātijas principus, atklātību, pilnīgu procesu caurspīdīgumu. Joprojām mēs daudz varam mācīties no Dānijas un citām Ziemeļvalstīm, kur ikviens valsts pārvaldes darbinieks izprot, ka strādā iedzīvotāju labā un ikkatrs iedzīvotājs zina, ka viņam ir tiesības zināt un prasīt atskaites par valsts un pašvaldības struktūru padarītajiem darbiem.

Visvaldis Gercāns uzsvēra: “Es esmu demokrāts pēc pārliecības”. Viņš pastāstīja, ka mūsu valsts Satversme starptautiski ir novērtēta kā izcila, kas ir ne tikai gudru juristu prāta darbs, bet arī tādu cilvēku radīta, kas mīlēja savu valsti no visas sirds. Galvenais ikvienā attīstības procesā ir idejas un vērtības, uz kurām tas balstās. Un protams, cilvēkiem ir jāsarunājas, ikvienam ir jāpauž, jāpamato un jāaizstāv savs viedoklis.

Kā skaistākos gadus Visvaldis Gercāns atcerējās Tautas frontes laiku. Viss paveiktais un pavadītais laiks Līvānos, ir sniedzis bagātīgu pieredzi un stiprinājis nākošajiem dzīves cēlieniem. Pasākums raisīja tā dalībnieku atmiņas un izteiktie jautājumi un pārdomas apliecināja, ka katra dzīvē ikviens notikums un rīcība tajā ir pakāpiens personības izaugsmē.

Pasākuma vadītāja Inguna Badune tikšanos noslēdza ar Satversmes tiesas tiesneses Sanitas Osipovas atziņām: “Demokrātiju un demokrātiskās vērtības var gan nosargāt, gan apdraudēt tikai viens – pati tauta. Cilvēkiem ir jāiesaistās demokrātijā, jo tā ir dzīva tikai, kad tauta ir atbildīga, izglītota un gatava piedalīties.”

Projekta aktivitātes turpināsies. Septembra mēnesī mūsu informatīvā ceļojošā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25” tiks atklāta Turku Saieta namā. Ceram, ka drīzumā notiks kārtējais pasākums jauniešiem un arī citi projekta pasākumi. Aicinām sekot informācijai un piedalīties!

Foto no pasākumiem skatīt foto galerijā.

Šī publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta Nr.AIF/2020/SDK/01 īstenotājs biedrība “Baltā māja”