Dušas pakalpojums

Biedrība “Baltā māja” nodrošina kvalitatīvu dušas pakalpojumu. Pakalpojums ieviests

sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību, kura nodrošina daļēju pakalpojuma finansējumu.

Klientiem tiek piedāvātas 3 ērtas dušas telpas, no kurām viena ir aprīkota atbilstoši cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām. Dušas pakalpojumu var izmantot visi cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams un tas ir maksas pakalpojums.

Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV 5316

Darba laiks: P.; O; C.P.: no plkst. 09:00 līdz plkst.16:00

T. : no plkst. 09:00 līdz plkst.16:00

Papildus informācija:

Tālrunis: +371 6 53 81707

Mob. tālrunis: +371 26191652

Veļas mazgāšanas pakalpojums

Biedrība “Baltā māja” nodrošina veļas mazgāšanas pakalpojumu. Pakalpojums ieviests

sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību, kura nodrošina daļēju pakalpojuma finansējumu.

Klientiem tiek piedāvāta veļas mazgāšana, žāvēšana un arī gludināšana. Šos pakalpojumus var izmantot visi cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams un tie ir maksas pakalpojumi.

Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV 5316

Darba laiks: P.;O; C; P: no plkst. 09:00 līdz plkst.16:00

T.: no plkst. 09:00 līdz plkst.16:00

Papildus informācija:

Tālrunis: +371 6 53 81707

Mob. tālrunis: +371 26191652

Tehnisko palīglīdzekļu nomas punkts

Biedrības „Tehnisko palīglīdzekļu nomas punktā” ir iespējams uz laiku, krīzes situācijās, saņemt lietošanā dažādus tehniskos palīglīdzekļus (ratiņkrēslus, kruķus, padušu kruķus, staigāšanas rāmjus, rolatorus). Biedrības “Baltā māja” rīcībā, pateicoties vairākiem organizācijas ieviestajiem projektiem, ir aptuveni 40 dažādi tehniskie palīglīdzekļi. Tehniskos palīglīdzekļus nepieciešamības gadījumā uz laiku un bez maksas var saņemt un izmantot ikviens Līvānu novada iedzīvotājs. Vidēji gadā tiek izsniegti/saņemti aptuveni 50 tehniskie palīglīdzekļi. Darbība tika nodrošināta, pateicoties brīvprātīgajam darbam.

Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV 5316

Papildus informācija:

Tālrunis: +371 6 53 81707;

Mob. tālrunis: +371 26191652

Sociālās palīdzības programmas

Biedrība regulāri ievieš sociāla rakstura projektus un nodrošina sociālās palīdzības programmas, kuru mērķa grupas ir Līvānu novada maznodrošinātie iedzīvotāji, cilvēki ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu vai nepilnās ģimenes un vientuļie seniori. Ilgstoša sadarbība organizācijai ir izveidojusies ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”. Sadarbojoties ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” tiek nodrošināta dažādu ziedoto pārtikas produktu, arī pārtikas paku “Paēdušai Latvijai” izdale. Biedrības “Baltā māja” brīvprātīgie darbinieki jau vairākus gadus piedalās biedrības “Latvijas samariešu apvienība” koordinētājā Vislatvijas labdarības akcijā “Paēdušai Latvijai” veikalā “Rimi” Līvānos, kur aicina veikala apmeklētājus ziedot pārtikas preces trūcīgajiem Līvānu novada iedzīvotājiem. Ziedojumā saņemtās pārtikas pakas tiek izdalītas nabadzības riskam pakļautajiem Līvānu novada iedzīvotājiem. Darbība tiek nodrošināta, pateicoties brīvprātīgajam darbam.

Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV 5316

Papildus informācija:

Tālrunis:+371 6 53 81707;

Mob. tālrunis: +371 26191652

Pašpalīdzības un atbalsta vieta “Trepīte”

Pateicoties Līvānu novada pašvaldības “Mazo grantu“ programmā ieviestajam biedrības “Baltā māja” projektam, ir iekārtota iedzīvotāju pašpalīdzības un atbalsta vieta “Trepīte”. Biedrības “Baltā māja” darbības vietā – ēkas Stacijas ielā 2, kāpņu telpā ir iekārtoti plaukti, kuros ikviens iedzīvotājs, arī uzņēmēji, var atstāt labdarībai sev vairs nepieciešamas lietas kvalitatīvā stāvoklī. Savukārt cilvēki, kuriem ir nepieciešamas kādas mantas, var tās paņemt. Atbalsta vietā ir izvietots arī sludinājumu stends. Izveidotā vieta sniedz atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās, sekmē kopienas stiprināšanos un dažādu sabiedrības grupu solidaritāti.

Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV 5316

Papildus informācija:

Tālrunis:+371 6 53 81707;

Mob. tālrunis: +371 26191652

Aicinām izmantot piedāvātās iespējas!