Biedrības darbības atbalstītāji un sadarbības partneri

Starptautiska līmeņa institūcijas un iestādes

Karalienes Juliānas Fonds

Fonds “Stichting Gamma Dienstverlening”

Fonds “Van Voorden Stichting”

Fonds “Stichting Oranje Foundation”

Fonds “East Europen Children Aid”

Fonds “Stichting Uitvoering Wachtgelden”

Fonds “Robert Bosch Stiftung”

Fonds ”Verband für sozial – kulturelle Arbeit”

Fonds “International Federation of Settlements and Neibourghood Centres”

ASV Miera korpuss

ASV Demokrātijas programma

Pasaules Banka

Fonds “Latter Day Saint Charities”

Apvienoto Nāciju Attīstības Programma

Sorosa fonds -Latvija

Fonds “Heifer International”

Baltijas Amerikas Partnerattiecību programma

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma

Valsts līmeņa institūcijas un iestādes

LR Labklājības ministrija

LR Tieslietu ministrija

LR Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija

LR Kultūras ministrija

Nodarbinātības valsts aģentūra

Sabiedrības integrācijas fonds

AB.LV Fonds

VAS „Hipotēku un zemes banka”

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Kultūrkapitāla fonds

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Reģionāla līmeņa institūcijas un iestādes

Latgales plānošanas reģions

Vietēja līmeņa institūcijas un iestādes

Līvānu novada dome, Līvānu novada pagastu pārvaldes, Līvānu novada Sociālais dienests, Līvānu novada izglītības un kultūras iestādes, Līvānu novada bibliotēkas, Līvānu slimnīca, alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs “Rožlejas”

Informatīvais atbalsts

“Vidusdaugavas televīzija”, Latgales Reģionālā Televīzija, laikraksts “Diena”, “Eiropas Savienības māja”, laikraksts “Latgales Laiks”, laikraksts “Novadnieks”, Latvijas Radio

Uzņēmēji

“Aizkraules” banka, SIA „Finvest”, SIA „B&K Holding services”, SIA „Steninvest”, SIA „Konso”, SIA „GLC Baltic”, SIA „DDB WORLVIDE LATVIA”, SIA “Līvānu kūdras fabrika”, SIA “RNS –D”, SIA “Centra aptieka”, SIA “Minox”, SIA “Adugs”, SIA “Sencis”, SIA “Grīva L”, SIA “Bork”, SIA “Vamari L”; SIA “Z – LIGHT”, SIA “Grāmatu tirdzniecība”, SIA “Evita”, SIA “Pērles – M”, SIA “Čiekuriņi”

Privātpersonas

Personisks paldies vairāk kā 60 atbalstītājiem

Nevalstiskās organizācijas

Nodibinājums “Fonds “Ziedot.lv”” (organizācija ir fonda reģionālais partneris)

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (organizācija ir biedrības biedrs) un Aktīvo iedzīvotāju fonds

Biedrība “Latvijas samariešu apvienība” (regulāra sadarbība sociālās palīdzības programmu ieviešanā)

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovada fonds”

Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” (organizācija ir biedrības biedrs)

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”

Reliģiskā organizācija “Rīgas Evaņģēliskā draudze”

Sociāli politiskā novada attīstības biedrība “Līvāni”

Nodibinājums “Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”

Biedrība “Eiropas Kustība Latvijā”

Organizācija “Baltā māja” savas darbības laikā ir iepazinusi un sadarbojusies ar lielu skaitu NVO no visiem Latvijas novadiem, ar vairākām biedrībām ir izveidojusies regulāra un sekmīga sadarbība. Tās ir:

  • Senioru intereses pārstāvošas organizācijas un iniciatīvas grupas, kuras ilgstoši piedalījušās biedrības “Baltā māja” koordinētajā sadarbības tīklā “Dzīvotprieks”;
  • Latgales lauku NVO, ar kurām sadarbība izveidojusies,; ilgstoši sadarbojoties vairākos sadarbības projektos;
  • Cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses pārstāvošās NVO un organizācijas, kas nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
  • Latgales reģiona mazākumtautību biedrības, kuras ir bijušas vairāku organizācijas ieviesto sadarbības projektu, kas sekmē cittautiešu integrāciju, partneri;
  • Līvānu novada NVO un iniciatīvas grupas, kuru pārstāvji regulāri piedalās organizācijas organizētajos pasākumos.

Pateicamies visiem, kas atbalstījuši biedrību „Baltā māja”  visā darbības periodā!