Biedrība “Baltā māja”

   Adrese: Stacijas iela 2
   Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316

   Tālrunis: 6 53 81707
   Fakss: 6 53 81707

   E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

   Darba laiks:  9:00 – 17:00

Direktore

   Inguna Badune 
   Tālrunis: 6 53 81707; mob.tālrunis:  26191652
   e-pasts: inguna@baltamaja.lv

Grāmatvede

   Evita Ziemele
   tālrunis: 6 53 81707

Bankas informācija

   Biedrība “Baltā māja”
   Reģ. Nr. 50008021661
   Juridiskā adrese: Stacijas iela 2,
   Līvāni,  Līvānu novads, LV – 5316

   AS “Citadele Bank”
   Kods: PARXLV22
   LV46PARX0012855020001

Dienas aprūpes centrs

  Adrese: Zaļā iela 10 -16, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316

  Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316

Dienas aprūpes centra un aprūpes mājās birojs

  Adrese: Stacijas iela 2; Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316, 1. stāvs;

Sociālo pakalpojumu centrs

  • Veļas mazgāšana
  • Dušas pakalpojumi

  Adrese: Stacijas iela 2; Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316, 1. stāvs