Pieredzes apmaiņas pasākums pie Aizkraukles un Ogres novadu NVO.

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam “Aktīvo iedzīvotāju fonda” Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta…
Lasīt vairāk

Projekta “Papīra otrā dzīve” radošās darbnīcas.

Biedrība “Zaļā brīvība” projekta Zero waste city (Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem) ietvaros piešķīrusi grantu projektu pieteikumu konkursā “Līvāni Tīri. Labi.” iesniegtajam biedrības “Baltā māja” projektam “Papīra otrā dzīve” (Līguma Nr. 4.6/2022-06/1) ar mērķi informēt un izglītot pilsētas iedzīvotājus, par iespējām pārdomāti un jēgpilni izmantot pieejamos resursus, samazināt radīto atkritumu daudzumu un veicināt atkritumu šķirošanu pārstrādei. Projekta tematika saistīta ar papīra un kar…
Lasīt vairāk

Biedrība “Baltā māja” uzsāk projekta “Dienas kopā ar draugiem” ieviešanu.

Biedrība “Baltā māja” saņēmusi atbalstu projektu konkursā Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtajam projektam “Dienas kopā ar draugiem” (Līguma Nr. LNP/2.13.23/22/134; kopējais piešķirtais finansējums 612,00 EUR). Projektā paredzēts noorganizēt 2 izglītojošus vienas dienas braucienus Līvānu novada Līvānu novada iedzīvotājiem. Pasākumu dalībnieki būs seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām, bēgļi no Ukrainas un biedrības brīvprātīgie darbinieki. Inguna Badune, pro…
Lasīt vairāk