Uzsākta projekta “Šoreiz – tekstila otrā dzīve” ieviešana

Biedrība “Zaļā brīvība” projekta Zero waste city (Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem) ietvaros piešķīrusi grantu projektu pieteikumu konkursā “Līvāni Tīri. Labi.” iesniegtajam biedrības “Baltā māja” projektam “Šoreiz- tekstila otrā dzīve” (Līguma Nr. TL2023/05.4) ar mērķi informēt un izglītot pilsētas iedzīvotājus, par iespējām pārdomāti un jēgpilni izmantot nolietoto tekstila, samazināt radīto atkritumu daudzumu un veicināt atkritumu šķirošanu pārstrādei. Projekta tematika saistīta ar dažād…
Lasīt vairāk

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” atbalstījis projektu “Atbalsts līdzcilvēkiem”

Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2023” ir atbalstīts biedrības “Baltā māja” projekts “Atbalsts līdzcilvēkiem”, piešķirtais finansējums tā realizācijai ir 700,00 EUR. Projekta finansētājs ir Līvānu novada dome un projekta ieviesējs ir nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”. Projekta ieviešanas periods: 01.05.2023 – 30.09.2023. Biedrībā “Baltā māja” jau kopš 2003. gada darbojas tehnisko palīglīdzekļu punkts, kurā Līvānu novada iedzīvotāji var uz laiku paņemt li…
Lasīt vairāk

Biedrības ieviestais projekts palīdz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem uzlabot funkcionālās spējas un sociālās prasmes

Biedrība “Baltā māja” 2022. gada oktobrī uzsāka projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/22/A/007) realizāciju. Projekta aktivitātes notiks līdz 2023. gada decembrim. Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlab…
Lasīt vairāk

Ceļotāju klubs – par Vjetnamu stāsta Anna Kārkle

Biedrība “Baltā māja” priecājas, ka 2023. gada aprīļa nogalē notika ceļotāju kluba dalībnieku un citu interesentu atkal satikšanās ar Annu Kārkli. Pasākuma vadītāja, kas ir ilggadēja folkloras kopas “Ceiruleits” vadītāja un aizrautīga ceļotāja, dalījās iespaidos un atmiņās par savu un citu atraktīvo Līvānu tūristu divu nedēļu garo ceļojumu pa Vjetnamas ziemeļu reģionu. Pati ceļojuma organizatore atzīst, ka Vjetnama kā galamērķis tika izvēlēta tās skaistās dabas un dziļi iesakņojušos tautas tradī…
Lasīt vairāk

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā”.

Biedrība “Baltā māja” 2022. gada oktobrī uzsāka projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/22/A/007) realizāciju. Projekta aktivitātes notiks līdz 2023. gada decembrim.Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu …
Lasīt vairāk

Noslēgusies projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” ieviešana.

30.11.2022 noslēdzas biedrība “Baltā māja” projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01) ieviešana. Projekts tika īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis bija īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprinā…
Lasīt vairāk