Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Februāra mēnesī tika uzsākta projekta aktivitātes- izglītojoši pasākumu cikla “Demokrātijas sargi” īstenošana, kuri sakarā ar COVID19 izplatības ierobežošanas nosacījumiem, notika tiešsaistē ZOOM vidē. 18. februārī notika pasākums “Demokrātijas pirmsākumi pasaulē un Latvijā -Solons un Rainis”, kuru vadīja Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs (Daugavpils Universitāte). Pasākuma ievadā tika aplūkota demokrātijas jēdziena būtība un tā dažādi aspekti. Sekoja saistoša informācija par Solonu, seno Atēnu valstsvīru, likumdevēju un dzejnieku, kurš tiek uzskatīts par pasaulē pirmo zināmo demokrātu. Tieši Solons jau tālā senatnē Grieķijā noteica, ka ikvienam ir tiesības celt prasību tiesā un katram ir tiesība pārsūdzēt tiesu spriedumus tautas sapulcē. Antīkās demokrātijas likumi Atēnās, bija paši pirmie soļi demokrātiskas Eiropas sabiedrības attīstības virzienā.

Savukārt informācija par Raini kā izcilu Latvijas politiķi, mums bija īpaša, jo Rainis, kas ir pasaules līmeņa filozofs un dzejnieks, ir dzimis Latgalē. Rainis par sevi ir teicis: “Ja es nebūtu politiķis, tad es nebūtu nekas!”. Tik tiešām Raiņa, kā politiķa, devums Latvijai ir vienlīdz nozīmīgs kā izcilais dzejnieka sniegums. Būdams LR izglītības ministrs Rainis bijis iniciators latviešu folkloras krātuves izveidei, latviešu konversācijas vārdnīcas izdošanai, brīvdabas muzeja nodibināšanai, parakstīja pirmos LR Satversmē noteikumus par nacionālo operu.

Nākošais izglītojošs pasākums tiešsaistē notika 18. martā un tā tēma bija “Cilvēki, kas izmainīja pasauli: Mohandāss Karamčands Gandija un Villijs Brants”, pasākumu vadīja lektors Dmitrijs Oļehnovičs. Šīs divas izcilās personības no Indijas un Vācijas ar savu personisko piemēru un rīcību parādīja, cik daudz savas dzīves laikā var paveikt cilvēks, stiprinot un attīstot patiesu demokrātiju. Mahātma Gandijs ar savu pārliecību par nevardarbīgu pārmaiņu un patiesības spēku panāca plašu tautas masu iesaistīšanos Indijas neatkarības kustībā. Gandijs nevardarbīgās pretošanās ideja ir iedvesmojusi un joprojām iedvesmo cilvēktiesību aktīvistus visā pasaulē. Savukārt Villija Branta dziļi cilvēciskā rīcība pēckara politikā Vācijā, vēl mūsdienās ir paraugs daudziem Eiropas valsts vīriem un politiķiem.

Projekta darba grupa apkopo materiālus par organizācijas paveikto tās divdesmit piecu gadu darbības laikā, lai jau aprīļa mēnesī Līvānu novada bibliotēkās savu gaitu varētu uzsākt ceļojošā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”. Izstāde ļaus iepazīties ar biedrības paveikto demokrātijas stiprināšanas, kopienas pilsoniskuma apziņas veicināšanas un sociālo pakalpojumu sniegšanas jomās. Ceram, ka apstākļi būs mums labvēlīgi, un mēs varēsim sarīkot arī tikšanās pagastu bibliotēkās ar vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta ieviešana turpinās, nākošais izglītojošais pasākums tiešsaistē plānots 8. aprīlī, tā tēma būs “Mārtins Luters Kings un Nelsons Holišlašla Mandela – dzīve ir cīņa par brīvību”. Aicinām ikvienu piedalīties mūsu projekta aktivitātēs!

Šī publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta Nr.AIF/2020/SDK/01 īstenotājs biedrība “Baltā māja”.