Savu gaitu uzsāk ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2020/SDK/01) ieviešanu. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Viena no projekta aktivitātēm ir kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”, kas veltīta biedrības “Baltā māja” divdesmit piecu gadu darbībai. Biedrība šoruden oktobra mēneša nogalē svinēs savu dzimšanas dienu, kad atskatīsies uz līdz šim paveikto un domās par turpmāk darāmo savu līdzcilvēku – Līvānu novada iedzīvotāju labā. Kampaņa ietvers vairākus savstarpēji saistītus pasākumus, un pirmais no tiem ir ceļojošā informatīvā izstāde.

Ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25” savu gaitu Līvānu novadā uzsāks 28. aprīlī un pirmie ar to varēs iepazīties Jersikas novada iedzīvotāji Līvānu novada centrālās bibliotēkas filiālbiblitēkā “Rīts”: adrese: Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads; darba laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 (ceturtdienās- līdz plkst. 18:00, piektdienās – līdz plkst. 16:00).

Aicinām apmeklēt mūsu ceļojošo informatīvo izstādi un iepazīties ar biedrības “Baltā māja” ieguldījumu demokrātijas attīstībā, mūsu paveikto kopienas pilsoniskuma apziņas un solidaritātes stiprināšanā, sabiedrības integrācijas un savstrapēja atbalsta veicināšanā. Izstāde Jersikas pagasta bibliotēkā “Rīts” būs apskatāma līdz 31.05.2021., maija mēnesī notiks arī biedrības pārstāvju tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem. Tālāk informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25” secīgi ceļos pa visām Līvānu novada bibliotēkām. Gaidīsim, atnāc un uzzini par mūsu paveikto!

Šī publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta Nr.AIF/2020/SDK/01 īstenotājs biedrība “Baltā māja”.