Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Oktobris ir mūsu organizācijas jubilejas mēnesis. Un šogad īpaši, jo svinam savu 25. dzimšanas dienu.

Divdesmit piecus gadus atpakaļ (29.10.1996) sanāca kopā mūsu organizācijas desmit dibinātāji, kurus bija iedvesmojis un iedrošinājis Nīderlandes fonda  “Stichting Gamma Dienstverlening” paveiktais, un kuri deva mūsu biedrībai tās stipro vārdu “Baltā māja”.

Organizācija visu šo laiku sekmīgi darbojas sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšanas jomās. Savus mērķus mēs īstenojam nodrošinot sociālos pakalpojumus, ieviešot dažādus projektus, atbalstot atbalsta un interešu grupu norisi, piedaloties labdarības un sociālā atbalsta pasākumos. Savas darbības laikā sabiedrības līdzdalības attīstības un demokrātijas stiprināšanai esam piesaistījuši 1,8 miljonus EUR, kas bija iespējams, pateicoties mūsu 109 ieviestiem projektiem. Ilglaicīgi veicam arī Līvānu novada pašvaldības uzticētās autonomās funkcijas sociālajā jomā. Mūs ir stiprinājusi sadarbība ar daudzām jo daudzām NVO gan no mūsu- Latgales puses, gan no citiem Latvijas novadiem. Visi mūsu sasniegumu pamats ir mūsu komanda- darbinieki un brīvprātīgie darbinieki.

Jau gada sākumā, pat agrāk bijām iecerējuši kampaņu par godu mūsu jubilejai. Tās nosaukums “Tavai Baltajai mājai 25”. Tomēr atbilstoši šogad jau ilgstoši noteiktajiem ierobežojumiem, līdz šim varējām realizēt tikai daļu no iecerētā.

Kā pirmā no kampaņas aktivitātēm ir mūsu ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”. Tā savu gaitu pa Līvānu novadu uzsāka jau pavasarī, līdz šim bijusi izstādīta 4 bibliotēkās. Jersikas, Sutru, Rudzātu un Turku pagastu iedzīvotājiem bija iespēja ne vien iepazīties ar plašo informācijas klāstu par biedrības paveikto, bet arī tikties ar biedrības pārstāvjiem pasākumos. Informatīvā izstāde turpinās savu ceļu pa Līvānu novadu arī turpmāk.

Otrs mūsu veikums ir ir mūsu organizācijas jaunais informatīvias materiāls. Tas ne vien satur informāciju par organizāciju, bet vienlaicīgi arī ir tradicionālais biedrības ikgadējais kalendārs. Šogad mūsu informatīvais kalendārs tiek prezentēts mūsu svētku mēnesī un to kā dāvanu saņems gan mūsu, gan citu NVO pārstāvji, arī brīvprātīgie darbinieki. Arī cilvēki, kurus mēs, cerams, iedvesmosim kļūt aktīvākiem savu pilsonisko un visas sabiedrības mērķu, kas stiprina sabiedrības līdzdalību un demokrātiju, sasniegšanai.

Projekta aktivitātes turpināsies gan šogad, gan nākošo gadu. Aicinām sekot informācijai un piedalīties!

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.