Projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” norises 2020. gada decembrī

Biedrība “Baltā māja” 2020. gada novembrī uzsāka projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2020/SDK/01) ieviešanu. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Diemžēl, sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem sakarā ar Covid 19 pandēmiju, decembra mēnesī nebija iespējams ieviest vairākas plānotās aktivit

ātes. Vairumā no projekta aktivitātēm ir paredzēta lielāka skaita dalībnieku pulcēšanās telpās, kas pašlaik nav pieļaujams. Tāpat arī, ņemot vērā, ka vairumam projekta dalībnieku nav pietiekošas zināšanas darbā ar datortehniku vai arī tā nav pieejama mājsaimniecībās, nav iespējama aktivitāšu attālināta norise. Projekta ieviesēji cer, ka tuvākajā laikā epidemioloģiskā situācija valstī uzlabosies un iekavēto būs iespējams realizēt.

Decembra mēnesī projekta darba grupa uzmanību pievērsa uzdevumiem, ko bija iespējams veikt. Tika uzsākta informācijas vākšana un apstrāde ceļojošajai izstādei, kura notiks kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”. Tiks izveidoti septiņi informatīvie banneri par biedrības “Baltā māja” paveikto tās darbības divdesmit piecos gados. Informatīvā ceļojošā izstāde tiks secīgi izvietota Līvānu visās novada bibliotēkās un arī citās publiski pieejamās vietās.

Projekta darba grupas dalībnieki, gatavojoties projektā paredzētajām apmācībām par biedrības “Baltā māja” stratēģijas 2021- 2023 izstrādi, uzsāka patreizējās organizācijas attīstības stratēģijas analīzi.

Tuvojoties gadu mijai, biedrības darbinieki vēl visiem možu garu, veselību un cer, ka pavisam drīz tiksimies informatīvos, izglītojošos un kopienas pilsoniskuma apziņu stiprinošos pasākumos.

Biedrība “Baltā māja”

29.12.2020

Projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”