Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī, turpinājās 2021 gadā, tad, sakarā ar Covid19 pandēmijas ierobežojumiem, sekoja neliela pauze, uz tagad – 2022. gada februāra otrajā pusē – projekta aktivitātes turpinās.

Par godu mūsu organizācijas 25 gadu darbības periodam kopš 2021. gada pavasara notiek informatīvā kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”. Viena no kampaņas aktivitātēm ir mūsu ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”. Tā līdz šim bijusi izstādīta 5 Līvānu novada bibliotēkās. Jersikas, Sutru, Rudzātu, Turku un Rožupes pagastu iedzīvotājiem bija iespēja ne vien iepazīties ar plašo informācijas klāstu par biedrības paveikto, bet arī tikties ar biedrības pārstāvjiem pasākumos. Izstāde sastāv no 7 informatīviem banneriem, kuros sniegta informācija par biedrības darbību.

Šī gada sākumā mūsu informatīvā izstāde aizceļoja uz Preiļiem, kur no 20. janvāra līdz 28. februārim vietējie iedzīvotāji ar to varēja iepazīties Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Pateicamies preiliešiem par sadarbību.

Ceļojošās informatīvās izstādes noslēguma dienā, 28. februārī, notika biedrības “Baltā māja” pārstāvju tikšanās ar Preiļu iedzīvotājiem. Pasākumā ievadā dalībnieku emocijas un satraukums ņēma virsroku un visi klātesošie nosodīja agresora iebrukumu Ukrainā. Notika domu apmaiņa par iespējām sniegt atbalstu bēgļiem no Ukrainas.

Tālāk visi pieminējām tik tikko, 27. februāri notikušo Vispasaules NVO dienu, kas ir starptautisks simbols, kas atspoguļo NVO vērtības un centienus, kas vērsti uz brīvības, sabiedrības līdzdalības un demokrātijas stiprināšanu. Šobrīd, vēl vairāk kā jebkad ir nepieciešama, visu labas gribas cilvēku un NVO aktīvistu tajā skaitā, stingras nostājas paušana par cilvēces nākotni un tās demokrātiskajam vērtībām.

Pasākuma turpmākajā gaitā klātesošie iepazinās ar biedrības “Baltā māja” darbību, tās virzieniem, sasniegumiem, pēdējo gadu aktualitātēm un nākotnes iecerēm. Noslēgumā notika improvizēta zināšanu pārbaude, kurā dalībnieki ne vien atbildēja uz jautājumiem, bet bija iespēja arī pastāstīt par sevi, savām interesēm.

Dalībnieku satraukuma un emocijām pilna bija arī izglītojošā pasākuma norise, kas notika tieši Ukrainas tautai liktenīgajā 24. februāra rītā. Lektoram Dmitrijam Oļehnovičam bija grūti turēties pie sākotnēji iecerētās lekcijas tēmas “Sievietes par demokrātijas vērtībām. Angele Merkele – no mācītāja meitas līdz Eiropas līdere”, jo atkal un atkal visu dalībnieku domas un sarunas atgriezās pie briesmīgā kara uzsākšanas Ukrainā. Politologs D. Oļehnovičs, kurš ļoti labi pārzin Krievijas politikas un ekonomikas vēsturiskos aspektus, sniedza dalībniekiem arī informāciju par notiekošo agresiju un tās iespējamo attīstību.

Projekta ieviešana turpinās. Sekos izglītojoši pasākumi, tikšanās ar līvāniešiem, integrācijas nometnes, pasākumi jauniešiem. Sekojiet informācijai un esiet mūsu projekta dalībnieks.

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.