Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 – 2021 gadam “Aktīvo iedzīvotāju fonda” Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada novembra mēnesī un turpināsies līdz turpinājās 2022. gada nogalei.

Augusta mēnesī biedrības darbinieki un brīvprātīgie darbinieki devās divu dienu (11.08-12.08) pieredzes apmaiņas braucienā pie Aizkraukles un Ogres novadu NVO. Pasākums notika ar mērķi dalīties ar savu pieredzi, uzzināt citu biedrību darbības labos piemērus, popularizēt projektu un “Aktīvo iedzīvotāju fondu”, sekmēt turpmāku sadarbību.

Pirmā tikšanās notika Koknesē, kur mūs sirsnīgi, ar muzikālu priekšnesumu sagaidīja biedrība “Baltaine”. Arī mēs tikām iesaistītas atraktīvu uzdevumu veikšanā. Tikšanās laikā mēs uzzinājām, kā organizācija nodrošina savu finansiālo patstāvību, kādus pasākumus un pakalpojumus nodrošina vietējiem iedzīvotājiem.

Nākošā tikšanās vieta bija Aizkraukle, kur mūs laipni sagaidīja seniores no biedrības “Askrāde” un dalībnieces no biedrības “Kalnaziedu godi”. Te uzzinājām par čaklo aizkraukliešu darbiem savu līdzcilvēku labā, par teicamo ilgstošo sadarbību ar sociālo dienestu. Apskatījām arī rokdarbu izstādi, kurā varējām gūt orģinālas idejas.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Lielvārdi, kur vairāku organizāciju pārstāvji mūs gaidīja Lielvārdes novada Sociālā dienesta Dienas centra viesmīlīgajās telpās. Vērtīgas bija sarunas gan ar Dienas centra darbiniekiem, gan biedrību Lielvārdes novada sieviešu biedrība “Iespēja”, gan biedrības “Lielvārdes novada Pensionāru biedrība” un biedrības “Lielvārdes novada invalīdu biedrība” pārstāvjiem. Lielvārdē tiešam dzīvo un aktīvi darbojas cilvēki, kas ir savas dzīves vietas patrioti un ir atbildīgi par vidi ap sevi un saviem līdzcilvēkiem.

Interesants bija Lielvārdes kultūras centra apmeklējums, tikām iepazīstināti ar tik tikko izremontētājām telpām ar lielisku dizainu un modernu aparatūru, kas sekmēs daudzu augsta līmeņa pašdarbības kolektīvu turpmāku izaugsmi. Šeit arī uzzinājām par biedrības “Lielvārdes novada Pensionāru biedrība” senioru teātri “PAŠI”, par tā lielisko brīvprātīgo aktieru kolektīvu un viņu veiksmīgajām viesizrādēm pa Latvijas novadiem. Kolektīva darbībai tiek rasts no projektu finansējuma, vairākas reizes atbalsts rasts no fonda “Ziedot.lv”.

Nākamajā dienā devāmies uz Lēdmani, kur atrodas biedrības “Zilais krusts” filiāle “Trušu karaliste”. Šeit atrodas krīzes centrs un rehabilitācijas vieta bezpajumtniekiem, alkoholiķiem un narkomāniem. Krīzes centrā vasarās dzīvo 17-20 klienti, ziemās- vairāk. Darbība tiek nodrošināta kā LR Labklājības ministrijas sociālais pakalpojums. Klienti kopj dzīvniekus, labiekārto un kopj teritoriju, audzē lauksaimniecības produktus gan sev, gan dzīvniekiem. Ir daudz truši, arī kamieļi, kazas, stirnas un citi – īsts mini zoodārzs. Šeit tiek gaidīti arī apmeklētāji, īpaši ģimenes ar maziem bērniem, kurus iepriecina iespēja barot trušus. Par “Trušu karalistes” ikdienu mums izsmeļoši pastāstīja krīzes centra vadītāja Olita Stāvus un ar savu pieredzi dalījās arī klienti, kuri ikdienā veic visus centra darbības nodrošināšanai nepieciešamos darbus.

Mūsu pieredzes apmaiņas pasākuma noslēgums bija Krapē, kur sadarbojoties vairākām biedrībām izveidots Viedais ciems. Sirsnīgi mūs gaidīja biedrībā “Skaņu māja”, kur ne vien pastāstīja par savu darbu popularizējot latviešu senos mūzikas instrumentus, bet arī meistarīgi spēlēja uz tiem brīnišķīgus skaņdarbus. Sekoja tikšanās ar vairākām vietējām biedrībām Krapes “Ūdensdzirnavās”. Risinājās vērtīgas saruna spar to, ko darīt mazās pilsētās, lauku apvidos, ciemos. Kā ieinteresēt vietējos cilvēkus, ko viņiem piedāvāt, kā uzzināt viņu vajadzības un vēlmes. Protams, arī mēs ( visās tikšanās vietās) dalījāmies ar savu pieredzi, pastāstījām par savas organizācijas paveikto un mūsu izaicinājumiem. Par to, ka mums, tāpat kā vairumam NVO Latvijā, jāmeklē un jāīsteno visas iespējas, lai piepildītu savus mērķus un sapņus.

Nākošās projekta aktivitātes būs septembra mēnesī. 7. septembrī pasākumā no cikla “Mans spēkavots- Līvāni” mūsu viesis būs Irīna Kulitāne, aktīva līvāniete un biedrības “Baltā māja” dibinātāja. Septembra mēnesī notiks arī pasākumi jauniešiem “Jaunietis jaunietim”.

Sekojiet informācijai un esiet mūsu projekta dalībnieks.

24.08.2022

Šī projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (Nr.AIF/2020/SDK/01) publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 52 333,37 EUR. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs biedrība “Baltā māja”.