Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Jūlijā mēnesī un arī turpmāk līdz augusta mēneša vidum Rudzātu pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem ir iespēja Līvānu novada centrālās bibliotēkas Rudzātu filiālbibliotēkā iepazīties ar ceļojošo informatīvo izstādi “Tavai Baltajai mājai 25”, kas izveidota informatīvās kampaņas, kas veltīta organizācijas divdesmit piecu darbības gadu jubilejai, ietvaros. Izstāde sastāv no 7 baneriem, kuros secīgi atspoguļota organizācijas darbība, attīstība, tās biedru, darbinieku, brīvprātīgo darbinieku, klientu un apmeklētāju paveiktais.

19. jūlijā Līvānos notika otrais no sešiem projektā plānotajiem pasākumiem jauniešiem- informatīvais interaktīvais pasākums “Jaunietis jaunietim”. Šo pasākumu ieviesa mūsu projekta partneris – iniciatīvas grupa “Līvānu novada jauniešu dome”, kas sagatavoja interesantu pasākuma norises programmu un par pasākuma vadītāju uzaicināja zinošo, atraktīvu jūtūberi Edgar Fresh ( Edgars Feščenko).

Pasākuma ievads notika Līvānu sporta skolas stadionā, kur ar savu pieredzi darbā ar jauniešiem dalījās Edgar Fresh un Līvānu novada jauniešu domes pārstāvji. Pēc tam jaunieši, sadaloties grupās, devās āra orientēšanās aktivitātē, kuras laikā, pēc savas izvēles apmeklēja kādu no 14 punktiem Līvānu teritorijā, kurus kā problemātiskus vai vietas ar potenciālu attīstībai jau iepriekš bija apsekojuši un izvēlējušies Līvānu novada jauniešu domes pārstāvji. Šīs vietas bija, piemēram – stadioni, vairākas peldvietas, industriālā zona, Robežu iela, pilsētas skvēri, gājēju tilts. Šajos punktos dalīnieku komandām bija jāpārdomā un jāvienojas par savu redzējumu, kā katra šī konkrētā teritorija būtu uzlabojama, lai tā būtu sakoptāka un noderīga kādām norisēm. Pasākuma noslēgumā dalībnieki sagatavoja savu ideju prezentācijas, kuras ar savu viedokli un ierosinājumiem papildināja Edgar Fresh. Pasākuma noslēguma daļā piedalījās arī Līvānu novada deputāti- Andrejs Bondarevs, Sanita Pinupe un Ginta Kraukle. Deputāti ar interesi uzklausīja jauniešu ieteikumus un atzinīgi novērtēja vairākus pasākuma dalībnieku ierosinājumus. Līvānu novada domes priekšsēdētaja vietniece Ginta Kraukle, uzklausot jauniešu prezentācijas un ierosinājumus, aicināja uzmanību pievērst arī nepieciešamajiem dokumentiem, procedūru ievērošanai. Savukārt, Andrejs Bondarevs bija priecīgs un atzinīgi novērtēja to, ka vairākas jauniešu vēlmes bija saistītas ar veselīga dzīves veida un sportošanas popularizēšanu. Viņs cer, ka notiks jauniešu iecerētais pasākums augusta nogalē- nakts sporta spēļu turnīrs, kuru ierosināja papildināt arī ar vieglatlētikas disciplīnām. Jaunā Līvānu novada deputāte Sanita Pinupe dalījās ar savu pieredzi, ka daudzas idejas arī viņa ir realizējusi pateicoties dažādu projektu atbalstam, tāpēc mudināja jauniešus apgūt projektu rakstīšanas un ieviešanas prasmes. Paši pasākuma organizatori- Līvānu novada jauniešu dome, izteica cerību, ka šis pasākums veicinās jaunas jauniešu iniciatīvas, to popularitāti un sekmēs jaunu, radošu un atbildīgu dalībnieku iesaisti jauniešu domē. Biedrība “Baltā māja” pateicas visiem pasākuma dalībniekiem un organizatoriem par ieguldīto darbu, par radošo ieguldījumu, kas cerams uzlabos iedzīvotāju, īpaši jauniešu dzīves vidi Līvānos.

Biedrības “Baltā māja” pārstāvjiem bagāta un ar jauniem iespaidiem pilna bija 29. jūlija diena, ko pavadījām Riebiņu pagastā (vēl pavisam nesen – novadā). Mūsu informatīvais, sadarbību veicinošais pasākums šoreiz ļāva labāk iepazīties ar aktīvajām Riebiņu NVO. Tikšanās ar vietējo organizāciju pārstāvjiem notika Riebiņu novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Pakāpieni”, kur radoši un atraktīvi jauniešus iedvesmo un dažādās aktivitātēs iesaista Oskars Bērziņs, jaunatnes lietu speciālists. Pēc pasākuma ievadā mūsu sniegtās informācijas par biedrības “Baltā māja” paveikto sabiedrības līdzdalības veicināšanā, par savu devumu demokrātijas stiprināšanā un iedzīvotāju aktivizēšanā dalījās pasākuma dalībnieki – vietējo NVO pārstāvji. Kā pirmā ar savu pieredzi dalījās Inese Šuksta no jauniešu biedrības “Jaunie Spārni”. Viņa pastāsīja, ka viss organizācijas paveiktais balstās tikai uz pašu jauniešu ierosinājumiem, idejām. Daudz ir paveikts vides labiekārtošanas jomā un īpaši populāras ir nometnes. Sirsnīgs bija biedrības “Riebiņu Varavīksne” vadītājas Ženijas Pauniņas stāstījums par organizācijas dziesmotajiem gadiem. Biedrības seniores ar skaistiem koncertiem iepriecinājušas daudzus, jo daudzus klausītājus no visdažādākajām Latvijas vietām. Par organizācijas “Riebiņu novada attīstības biedrība” paveikto stāstīja Oskars Bērziņs, organizācijas valdes priekšsēdētājs. Pēc iepazīšanās ar Riebiņu centru, ar ar izdomu pašu jauniešu labiekārtoto un izveidoto aktīvās atpūtas vietu pie jauniešu centra “Pakāpieni”, arī citiem pašu brīvprātīgo iedzīvotāju paveiktajiem darbiem, devāmies pie Skaidrītes Grigales, kura Stabulniekos vada biedrību “Atspulgs L”. Šī ir viena no Riebiņu puses aktīvākajām organizācijām, kura jau daudzus gadus apvieno dažāda vecuma iedzīvotājus, radošus cilvēkus, arī jauniešus. Visi satiktie Riebiņu NVO pārstāvji atzina, ka veiksmīgas organizācijas darbības pamats ir sadarbība – gan savā starpā, gan ar vietējo pašvaldību, gan vietējiem uzņēmējiem. Un vēl svarīgi, ka kopā tiek darīts tas, kas tik tiešām vietējiem cilvēkiem patīk, ir svarīgi un nepieciešams. Ceram, ka jaukā tikšanās Riebiņos turpināsies ar kopīgām iniciatīvām.

Projekta ieviešana turpinās. 18. augustā plkst.13.00 Rudzātu bibliotēkā notika biedrības “Baltā māja” pārstāvju tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem. Ceram, ka augusta mēneša nogalē notiks arī pasākums jauniešiem kādā no Līvānu novada pagastiem un arī projekta pasākums “Mans spēkavots- Līvāni”.

Aicinām sekot informācijai un piedalīties!

Foto no pasākumiem skatīt foto galerijā.

Šī publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta Nr.AIF/2020/SDK/01 īstenotājs biedrība “Baltā māja”