Svarīgākais 2005. gadā

No 2005.gada 3.janvāra līdz 18.janvārim Dienas centra audzēkņi un audzinātājas piedalījās Starptautiskajā jauniešu apmaiņas braucienā Zakopanje, Polijā. Lai nodrošinātu dzīves kvalitātes uzlabošanu jauniešiem ar īpašām vajadzībām, svarīgs priekšnosacījums ir jauniešu pieredzes apmaiņas braucieni uz citām valstīm, satiekoties ar citiem sev līdzīgiem cilvēkiem, veidojot jaunus sociālos kontaktus, jaunu prasmju apgūšanu, iepazīstot citu tautu kultūru un tradīcijas. 


2005.gada martā projekta “Pašaizstāvības kustības sadarbības tīkla veidošana jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem” dienas aprūpes centra jaunieši un pedagogi piedalījās Latvijas Pašaiztāvības kustības konferencē, Rīgā. Latvijas Pašaizstāvības kustība ir apvienojusi cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, jo ikvienam cilvēkam ir svarīgi piedalīties savas dzīves un sabiedrības notikumos, neatkarīgi no invaliditātes, vecuma vai tautības.


2005.gada martā un aprīlī Dienas aprūpes centra pedagogi, sociālie darbinieki rīkoja izglītojošos seminārus – diskusijas “Kas ir cilvēks ar speciālām vajadzībām?” Līvānu novada skolās. Tika izstrādāta programma, kuras mērķis bija izglītot 6., 7., 8. klašu skolēnus par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, īpaši vēršot uzmanību uz cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. 


No 12. – 13. augustam Biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra audzēkņi piedalījās 4.Starptautiskajā mākslinieciskās pašdarbības festivālā “Solis” personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kurš notika Rīgā Dailes teātrī. Dienas aprūpes centra audzēkņi, audzinātājas un vecāki piedalījās ar izrādi “Emīla nedarbi” pēc Astrīdas Lindgrēnas darba motīviem. Festivāla mērķis ir veicināt cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrāciju sabiedrībā, izmantojot mākslu kā saprašanās tiltu. Festivālam svarīga nozīme dot iespēju cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem parādīt un apliecināt sevi, celt kolektīvu māksliniecisko sniegumu un kvalitāti.