Image

Aktivitātes 2007. gadā

No 10. – 12.augustam Biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra audzēkņi piedalījās 5.Starptautiskajā mākslinieciskās pašdarbības festivālā “Solis” personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kurš notika Rīgā Dailes teātrī. Tajā piedalījās 24 kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Slovākijas. Dalībnieku skaits – 500.

“Ir jābūt kādai valodai, kas nav atkarīga no vārdiem”, teicis Paulu Koelju. Cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem šī valoda kā izpausmes veids ir māksla. Laika gaitā, izzinot situāciju un gūstot pieredzi no citām valstīm, nostiprinājās viedoklis par to, cik svarīga nozīme cilvēku ar invaliditāti dzīvē ir mākslai  jebkurās tās izpausmes formās. Neskatoties uz to, ka šo cilvēku ikdiena ir smaga un problēmu pārpilna, viņi ir lieliski mākslinieki un gaiši cilvēki.

Starptautiskais mākslinieciskās pašdarbības festivāls „SOLIS”  ir vienīgais Baltijas valstīs, kas aptver tik daudzveidīgu mākslas veidu spektru un dod iespēju cilvēkiem ar invaliditāti tikties, lai dalītos pieredzē un arī izjustu atkalredzēšanās prieku.

Festivāla mērķis ir veicināt cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrāciju sabiedrībā, izmantojot mākslu kā saprašanās tiltu. Festivālam svarīga nozīme dot iespēju cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem parādīt un apliecināt sevi, celt kolektīvu māksliniecisko sniegumu un kvalitāti.

Katram kolektīvam, kurš vēlējās piedalīties festivālā bija laikā jāiesūta videomateriāls, kuru festivāla vērtēšanas komisija noskatījās un paziņoja par katra kolektīva dalību festivālā. Uz festivālu varēja tikt tikai tie kolektīvi, kuri piedāvāja augstu māksliniecisko vai radošo sniegumu.

Festivālā “Solis” Dienas aprūpes centra audzēkņi, audzinātājas un vecāki piedalījās ar filmu “Emīla versija” pēc Astrīdas Lindgrēnas darba motīviem. Dienas centrā ir sava teātra studija, kur audzēkņi ar pedagogu līdzdalību iestudē teatrālus uzvedumus vieglajā valodā un pēc teatralizēta uzveduma „Emīla nedarbi” tapa filma „Emīla versija”. Izveidot filmu radās Biedrības „Latgales vārti” jauniešiem, kuri piedāvāja to izveidot mūsdienīgā versijā. Filma tika uzņemta lauku viensētā Rožupes pagastā ar Dienas aprūpes centra kolektīva un Biedrības „Latgales vārti” atbalstu.

Ar mākslas palīdzību mēs vēlamies mainīt sabiedrības viedokli par cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Sabiedrība var būtiski palīdzēt cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, radot iespēju nodarboties dažādās mākslas jomās. Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var piedāvāt savu oriģinālo skatījumu un izpildījumu, tādejādi papildinot mākslas daudzveidību. Svētkus gaida visi, arī tie, kuri šinī pasaulē ienākuši savādāki – cilvēki ar invaliditāti.

Image

Sarmīte Kokina
Dienas centra vadītāja