Image

Aktivitātes 2006. gadā

6. septembrī dienas aprūpes centrs „Saulessvece” svinēja savu 5 gadu jubileju. Pasākuma laikā notika video filmas „Emīla versija” pirmizrāde, kas tika uzņemta šī gada vasarā.

Image Image Image Image Image


19. jūnijā Jauniešu iniciatīvas projektā „Emīla versija” uzsākts darbs pie filmas izveides, kurā galvenās lomas spēlēs Biedrības „Baltā māja” Dienas aprūpes centra jaunieši īpašām vajadzībām, vecāki un pedagogi.

Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu invalīdu iesaistīšanos mākslas nozarē, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par jauniešu vajadzībām un spējām sevi pierādīt mākslinieciskajās aktivitātēs.

Mēģinājumi notika ar Biedrības „Baltā māja” Dienas aprūpes centra „Saulessvece” darbinieku konsultatīvo atbalstu. Projektu īsteno biedrība „Latgales vārti” ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.


No 4. – 11. jūnijam DAC audzēkņi piedalījās starptautiskā jauniešu un jauniešu līderu apmaiņā „The Multicultural European Dimension” programmas IFS ietvaros, kas notika Līvānos. Kopā ar citiem projekta dalībniekiem no Latvijas, Vācijas, Zviedrijas, Polijas, Lielbritānijas un Nīderlandes tika realizēta sporta diena, kuras mērķis bija veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā un sadarbību ar jauniešiem.

Image Image Image Image


Aprīlī jaunieši no DAC turpināja dalību projektā “Jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem sociālā rehabilitācija, nodrošinot viņiem pieejamu informāciju”, ko rīkoja Vieglās valodas aģentūra. 
Jaunieši piedalījās aģentūras veidotajos mācību semināros “Kā atrast darbu” un “Cilvēks, kas strādā”http://www.baltamaja.lv/lv/
Projekta ietvaros apmeklēja Komunikāciju muzeju, Valsts Nodarbinātības aģentūru, Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru, Hansabankas centrālo ēku.


1.martā biedrības “Baltā māja” Sociālais atbalsta centrs rīkoja Labdarības akciju “Palīdzot citiem, Tu palīdzi sev”, kuras mērķis bija iegādāties personīgās higiēnas preces(slimnieku mazgāšanas līdzekļi; cimdi; pamperi; bērnu pūderi; mitrās salvetes; vienreizējie autiņi; krūzītes ar snīpīti u.c.), lai palīdzētu Paleatīvās nodaļas smagi slimiem pacientiem Līvānu slimnīcā.
Akcijas ietvaros tika organizēti Labdarības tirdziņš Biedrības “Baltā māja: telpās, kur par ziedojumiem varēja iegādāties Līvānu novada iedzīvotāju roku darinātas lietas. Arī dienas aprūpes centra audzēkņi aktīvi veidoja radošos darbiņus no dažādiem materiāliem, ka pārdeva Labdarības tirdziņā


Image Image Image Image ImageImage Image