BIEDRI

BIEDRĪBAS BIEDRI   Biedrībā “Baltā māja” pašlaik ir 25 biedri. Aicinām arī Tevi- kļūsti mūsu organizācijas biedrs! No Biedrības statūtiem: 4.1. Par Biedrības biedru var būt Latvijas vai ārvalstu fiziska vai juridiska persona, kas atzīst Biedrības statūtus un mērķus. 4.2. Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem Biedrības valde, pamatojoties uz personas rakstveida iesniegumu, kuram jāpievieno vismaz…

lasīt vairāk ..

Aktivitātes 2010. gadā

Aktivitātes 2010. gadā 2010. gadā Biedrības „Baltā māja” Dienas aprūpes centra „Saulessvece” jaunieši apmeklēja dažādas iestādes Līvānu novadā. Pavasarī notika ekskursijā uz Līvānu kūdras fabriku. Kūdras fabrikas darbinieki parādīja kūdras ražošanas procesu. Audzēkņi tika iepazīstināti ar kūdras ražošanas iekārtām, kā arī tika veikts pārgājiens uz kūdras laukiem.  Aprīlī notika interesants pārgājiens uz Līvānu siltums SIA katlu…

lasīt vairāk ..

Aktivitātes 2009. gadā

Aktivitātes 2009. gadā 2009.gada 24.aprīlī Dienas aprūpes centrā „Saulessvece” notika audzēkņu tikšanās ar Sociālā atbalsta centra audzinātājām, kuras ir strādājušas dienas aprūpes centrā laika posmā no 2001.gada 3.septembra. Audzēkņi audzinātājām bija sarūpējuši patīkamus pārsteigumus un interesantus jautājumus par Dienas aprūpes centra audzinātājām un dienas aprūpes centra ikdienas dzīvi. Dienas aprūpes centra audzinātājas audzēkņiem bija sagādājušas…

lasīt vairāk ..

Aktivitātes 2008. gadā

Aktivitātes 2008. gadā Biedrības „Baltā māja” dienas aprūpes centra audzēkņi un Invalīdu lietu padomes dalībnieki 2008.gada nogalē svinēja Ziemassvētkus. Svinības notika Latgales mākslas un amatniecības centrā. Dienas aprūpes centra „Saulessvece” audzinātājas iejutās Ziemassvētku rūķu lomās. Pasākumā viesojās Sniegbaltīte, kura bija sarūpējusi nelielus pārsteigumus pasākuma dalībniekiem. Tika rīkota viktorīna, spēlētas dažādas spēles, kā arī tika iestudēta…

lasīt vairāk ..

Aktivitātes 2006. gadā

Aktivitātes 2006. gadā 6. septembrī dienas aprūpes centrs „Saulessvece” svinēja savu 5 gadu jubileju. Pasākuma laikā notika video filmas „Emīla versija” pirmizrāde, kas tika uzņemta šī gada vasarā.      19. jūnijā Jauniešu iniciatīvas projektā „Emīla versija” uzsākts darbs pie filmas izveides, kurā galvenās lomas spēlēs Biedrības „Baltā māja” Dienas aprūpes centra jaunieši īpašām vajadzībām, vecāki…

lasīt vairāk ..

Svarīgākais 2005. gadā

Svarīgākais 2005. gadā No 2005.gada 3.janvāra līdz 18.janvārim Dienas centra audzēkņi un audzinātājas piedalījās Starptautiskajā jauniešu apmaiņas braucienā Zakopanje, Polijā. Lai nodrošinātu dzīves kvalitātes uzlabošanu jauniešiem ar īpašām vajadzībām, svarīgs priekšnosacījums ir jauniešu pieredzes apmaiņas braucieni uz citām valstīm, satiekoties ar citiem sev līdzīgiem cilvēkiem, veidojot jaunus sociālos kontaktus, jaunu prasmju apgūšanu, iepazīstot citu tautu…

lasīt vairāk ..