Nodarbība aktīvajiem Līvānu senioriem “BŪT KOPĀ. MĀCĪTIES UN DARĪT”

Projektu “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” (līguma Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020) realizē biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”, sadarbībā ar projekta četriem partneriem- biedrībām “Latvijas senioru kopienu apvienība” (Rīga), “Kuldīgas Senioru skola”, “Ikšķiles senioru skola” un “Baltā māja” (Līvāni). Projekta mērķis ir stiprināt senioru un cilvēku ar invaliditāti pusmūža vecumā,…

lasīt vairāk ..

Informatīva tikšanās ar Līvānu novada pašvaldības pārstāvjiem

Projektu “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” (līguma Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020) realizē biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”, sadarbībā ar projekta četriem partneriem- biedrībām “Latvijas senioru kopienu apvienība” (Rīga), “Kuldīgas Senioru skola”, “Ikšķiles senioru skola” un “Baltā māja” (Līvāni). Projekta mērķis ir stiprināt senioru un cilvēku ar invaliditāti pusmūža vecumā,…

lasīt vairāk ..

Noslēgusies projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” ieviešana

Biedrības “Baltā māja” 2022. gada oktobra mēnesī uzsāktā projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/22/A/007) ieviešana noslēgsies 2023. gada 29. decembrī. Projekta mērķis bija palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes,…

lasīt vairāk ..

Projekta mērķa grupas pārstāvju fokusgrupa Līvānos.

2023. gada 8. decembrī notika projekta “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijas sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” (līguma Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020)fokusgrupa Līvānos. Fokusgrupu, kas notika 8. decembrī Līvānos, biedrībā “Baltā māja”, vadīja Tatjana Azamatova, Rīgas Stradiņa universitātes doktorante, projekta vadošā eksperte. Tikšanās mērķis bija labāk izprast un uzzināt senioru izglītošanās vajadzības un vēlmes.…

lasīt vairāk ..

Projekta preses konference

2023. gada 28.novembrī notika projekta “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijas sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” (līguma Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020)preses conference. Preses konferences dalībnieki runāja par sociālajām problēmām, kas rodas līdz ar sabiedrības novecošanos, ar to saistītajām problēmām, par to, kā mazināt sabiedrības novecošanās sekas. Trešās paaudzes universitātes jeb The University third Age…

lasīt vairāk ..

Trešās paaudzes universitātes: Polijas pieredze

Kāpēc cilvēkam novecojot joprojām ir jāturpina mācīties? Projekta “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” piecu partnerorganizāciju pārstāvji 2023.gada oktobrī pieredzes apmaiņas vizītē Polijas pilsētās Vroclavā un Krakovā pētīja pieredzi Trešās paaudzes universitāšu jeb The University Third age (U3A) darbībā. Ko tieši un kā vēlas mācīties seniori…

lasīt vairāk ..