Nr.p.k. Realizācijas laiks Projekta nosaukums Finansētājs Projekta finansējums EUR (līdz 2014. 01.01. LVL)
 1. 1997 – 1998 Sabiedriskā centra izveidošana Karalienes Juliānas fonds7941,94
 2. 1999 NVO centra Papilddotāciju projekts NVO centrs – Rīga789,48
 3. 1999 NVO šodien Sorosa fonds – Latvija420
 4. 1999 Algoto pagaidu sabiedrisko veicēju iesaistīšana fonda darbības nodrošināšanai NVD2550
 5. 1999 – 2000 Ģimenes atbalsta un krīzes centra izveidošana BAPP11505,86
 6. 1998 – 2003 Assistance in Social Welfare in Latvia Stichting Gamma Dienstverlening17000
 7. 2000 Darbinieku apmācība darbam dienas aprūpes centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem Īpašās palīdzības fonds3975,96
 8. 2000 Starptautiska konference “Sabiedrība un tās centrs” Stichting Gamma Dienstverlening2453,46
 9. 2000- 2001 Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem veidošana NVD7446,84
 10. 2001 – 2006 Sieviešu izglītības centru Līvānos un Preiļos izveidošana Stichting Uitvoering Wachtgelden (Nīderlande)53050
 11. 2000- 2001 The establishment of the work centre (Dienas darba centra izveidošana) Karalienes Juliānas fonds (Nīderlande)9652,83
 12. 2000- 2001 NVO centra Papilddotāciju projekts NVO centrs – Rīga817,56
 13. 2000- 2001 Jaunās komunikāciju tehnoloģijas Līvānu novada attīstībai Pasaules Banka, Latvijas birojs2850
 14. 2001 Invalīdu sporta svētki “Mēs esam līdzās” Sorosa fonds – Latvija571
 15. 2001 Mūsu diena UNDP300
 16. 2001 BAPP apmācību grants NVO centrs – Rīga473,7
 17. 2001 – 2004 Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem izveide LM Sociālās palīdzības fonds, Līvānu novada dome74609
 18. 2002- 2003 Atbalsts organizācijas darbībai Stichting Gamma Dienstverlening4200
 19. 2002 Dienas aprūpes centra bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidošana Sorosa fonds – Latvija3000
 20. 2001 – 2002 Modern Family Latter Day Saint Charities (ASV)1166,21
 21. 2001 – 2002 Info Connect ASV Demokrātijas programma2017
 22. 2002 Algoto pagaidu sabiedrisko veicēju iesaistīšana fonda darbības nodrošināšanai NVD1540
 23. 2002 Atbalsts organizācijas administratīvajiem izdevumiem BAPP5288,16
 24. 2002 Person to Person Nīderlandes vēstniecība330
 25. 2002 BAPP apmācību grants NVO centrs – Rīga847,97
 26. 2002 – 2003 Sabiedrība sabiedrībai BAPP4624,82
 27. 2003 BAPP apmācību grants NVO centrs – Rīga590
 28. 2003 – 2004 Education for Integration ASV Demokrātijas programma2700
 29. 2003 Atbalsts invalīdiem bezdarbniekiem profesionālo prasmju apguvei Nodarbinātības valsts dienests3700
 30. 2003 Mākslas spēks bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrācijai sabiedrībā Kultūrkapitāla fonds330
 31. 2003- 2004 Izglītība un sadarbība – pilsoniskas sabiedrības attīstībai Sabiedrības integrācijas fonds25600
 32. 2004 Bērnu rotaļu un attīstība centra izveide Līvānu novadā Bērnu un ģimenes lietu ministrija3972
 33. 2004 – 2007 Sabiedrības forums Stichting Gamma Dienstverlening25700
 34. 2004 – 2005 Sabiedrība sabiedrībai Pasaules Banka, Latvijas birojs/UNDP2200
 35. 2004 – 2005 Sadarbības tīkls – investīcija pārmaiņām Sabiedrības integrācijas fonds20600
 36. 2005„Fyrisgarden” 2005 (Jauniešu apmaiņas projekts) ES programma „Jaunatne”2550
 37. 2005- 2008 Europa Direct informācijas centrs Eiropas Komisija11714,17
 38. 2004 – 2007„Learning in motion” (Partnerības projekts, vadošais partneris) ES Socrates programma14790
 39. 2005- 2007 Līvānu fonda „Baltā māja” institucionālās ilgtspējas paaugstināšana BAPP12000
 40. 2005- 2007 Invaliditātes nodarbinātības projekts NVA7680
 41. 2005- 2006 Community involvement in the development of social environment Stichting Gamma Dienstverlening (Nīderlande)4900
 42. 2005- 2006 Mazo grantu programma Līvānu novadā KNHM Nīderlande11200
 43. 2005- 2006 Pilsonības sabiedrības iniciatīvas sociālās politikas veidošanās Līvānu novadā Sabiedrības integrācijas fonds22234,59
 44. 2005 Akcija „Sūtot un saņemot mīļumu” Bērnu un ģimenes lietu ministrija2400
 45. 2005- 2006 Līdzdarbojies Īpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts1587
 46. 2005- 2006 Paaudžu un tautību vienotība etniskās integrācijas veicināšanai Sabiedrības integrācijas fonds25000
 47. 2006 Dalīts prieks – dubults prieks Īpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts1935
 48. 2006- 2008 Preiļu rajona iedzīvotāju motivēšana dalībai valsts sociāli ekonomiskajos procesos Sabiedrības integrācijas fonds49940,26
 49. 2006- 2008 Motivācijas pasākumu ieviešana sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju integrācijai Līvānu novadā Sabiedrības integrācijas fonds43304,15
 50. 2006 Let „White home” become also your home ASV vēstniecība Latvijā500
 51. 2006- 2007 Mazo grantu programma Līvānu novadā KNHM Nīderlande7028
 52. 2006- 2007 Biedrības „Baltā māja” institucionālās ilgtspējas paaugstināšana Sorosa fonds – Latvija11440
 53. 2007 Paaudžu dialogs – izpratnes un cieņas garantija. Īpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts4996,91
 54. 2007- 2008 Atbalsts nevalstisko organizāciju neaizskaramo kapitālu un rezerves fondu veidošanai AB.LV Fonds1500
 55. 2007- 2008 Biedrības „Baltā māja” institucionālās ilgtspējas paaugstināšana Sorosa fonds – Latvija14500
 56. 2007 Izpratne – cieņa – atzīšana Īpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts12265,44
 57. 2008 1.oktobris – diena mūsu sāpēm un sapņiem Īpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts1500
 58. 2008 – 2009 Latgales reģiona jautājumu TOP Eiropas Savienībai Sabiedrības integrācijas fonds16014,65
 59. 2009 – 2013 Support for Beekeepers in Rozupe Heifer Project International23185,5
 60. 2009 Skroderdienas Līvānos VAS „Hipotēku un zemes banka”500
 61. 2009 Aktīvs seniors – pamats attīstībai Valsts reģionālās attīstības aģentūra5260,01
 62. 2009 – 2009 Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos – palīdzības saņemšanas iespēja trešo valstu valsts piederīgajiem Latgales reģionā Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Eiropas Trešo valstu valstspiedtīgo integrācijas fonds12348,83
 63. 2009 – 2010 Finansiālais atbalsts biedrības „Baltā māja” ilgtermiņa plāna realizācija 2009 – 2011 NVO darbības atbalsta programma (EEZ Finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu)13743,59
64.2009Filantropijas attīstība Līvānu novadāFonds „SGD” (Nīderlande)9000
65.2010Bezdarba mazināšanas veicināšana un sociālās integrācijas attīstība caur brīvprātīgo darbu LīvānosFinansētājs fonds „SGD” – Nīderlande12000
66.2010- 2011Līdzdalība programmā „Paēdušai Latvijai”Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””9507
67.2010Akcija „Skolas soma 2010”Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””500
68.2010-2011Programma „Kopgalds”Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””1698
69.2010- 2011Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībaiSorosa fonds -Latvija12258
70.2010- 2012Improving competitivess for business of disabled people (Be-Able)Latvijas – Lietuvas pārrobežu programma, VARAM21008,1
71.2011.01.01.-2011.31.12.„Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā”Eiropas Sociālais fonds; Sabiedrības integrācijas fonds11708,46
72.2011.01.01.- 2012.28.02.„Senioru labo darbu maratons”Grantu shēma „NVO fonds” (Latvijas un Šveices sadarbības programma)42000
73.2011.03.-2011.06.„Drošība un tolerance-imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, II posms „Integrācijas skola” (Sadarbības partneris IOM projektā)Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds, LR Tieslietu ministrija42 345,00
74.2011.09.- 2011.12.„Palīdzības programma sirmgalvjiem”Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””2042
75.2011-12„Iepriecini vientuļos sirmgalvjus Ziemassvētkos”Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””500
76.2012.04.„Paēdušai Latvijai sirmgalvjiem- Lieldienas”Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””250
77.2012.04.- 2012.06.„Apmācības, informācija un iekļaujošs kopienas atbalsts Trešo Valstu valstspiederīgo integrācijai Latgales reģionā”Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds, LR Kultūras ministrija19162
78.2012.08.- 2012.10.„Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai”Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma, Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”850
79.2012.12-2013.06.„Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā”Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds, LR Kultūras ministrija58 053,97
80.2013.03.- 2013.12.„Sociālās palīdzības sniegšana”Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””3800
81.2013- 2015Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionāSabiedrības integrācijas fonds41900,02
82.2012- 2013Mūsdienīgas iekārtas un aprīkojums biedrības „Baltā māja” pakalpojumu kvalitatīvai attīstībaiELFLA; LEADER4861,02
83.2013Sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju dalība radošajā darbnīcā “Mana Līvānu pilsēta krāsās”Līvānu novada dome532,35
Kopā LVL :934 807,81
Kopā EUR:1330111,68
84.2013. decembrisUzdāvini vientuļiem sirmgalvjiem Ziemassvētkus 2013Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””350
85.2014- 2014Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrībai veidošanā Latgales reģionāKultūras ministrija47701,27
86.2014- 2016Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībāSabiedrības integrācijas fonds79366,96
87.2014Pasākumu noorganizēšana skolas kā kopienas centra darbības stiprināšanai un pieredzes izplatīšanai.Nodibinājums „Sorosa fonds- Latvija”2450
88.2014Līvānu novada cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu tuvinieku saliedētības veicināšanaNodibinājums Viduslatgales pārnovadu fonds400
89.2014Radoši sagaidām savas pilsētas svētkusLīvānu novada dome350
90.2014Dod pieci!Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””1300
91.2015Sociālās palīdzības sniegšanaNodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””2000
92.2015- 2016Aktīvi- zinoši- radošiNodibinājums „Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”2200
93.2015Atbalsts biedrības”Baltā māja”darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionāProgramma “NVO fonds”23904,25
94.2015Sociālās palīdzības sniegšanaNodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””2500
95.2016NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežāProgramma “NVO fonds”4497,48
96.2016Atbalsts biedrības „Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanaiProgramma “NVO fonds”4999,34
97.2017Ja gribam, tad varamProgramma “NVO fonds”9918,49
98.2018Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja”- pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionāProgramma “NVO fonds”14997,82
99.2018Palīdzam Latvijai kļūt tīrākai un zaļākaiNodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”550
100.2018Mūsu rakstu rakstiLīvānu novada dome900
101.2019Atbalsts savējiemLīvānu novada dome504
102.2019Mēs visi savējieProgramma “NVO fonds” Sabiedrības integrācijas fonds16998,01
103.2019Kopā mācāmies dzīvot labākNodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””1500
104.2019Labo lietu darbnīcaLīvānu novada dome, Viduslatgales pārnovadu fonds550
105.2020Labākai šodienai un rītdienaiNodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””3895
106.2020Kopā varamLīvānu novada dome1000
107.2019- 2020Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadāEiropas Sociālais fonds95367,99
108.2020 – 2022Aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanaiIslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”55333,37
109.2020 – 2022Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadāEiropas Sociālais fonds95062,98
110.2022Būt kopāNodibinājums Viduslatgales pārnovadu fonds324
111.2022Papīra otrā dzīveBiedrība “Zaļā brīvība”1000
112.2022Dienas kopā ar draugiemLīvānu novada pašvaldība612
113.2022 – 2023Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadāEiropas Sociālais fonds106757,06
Kopā EUR:1907401,70