Image

Aktivitātes 2009. gadā

2009.gada 24.aprīlī Dienas aprūpes centrā „Saulessvece” notika audzēkņu tikšanās ar Sociālā atbalsta centra audzinātājām, kuras ir strādājušas dienas aprūpes centrā laika posmā no 2001.gada 3.septembra.

Audzēkņi audzinātājām bija sarūpējuši patīkamus pārsteigumus un interesantus jautājumus par Dienas aprūpes centra audzinātājām un dienas aprūpes centra ikdienas dzīvi. Dienas aprūpes centra audzinātājas audzēkņiem bija sagādājušas jaukas pārsteiguma dāvanas no uzņēmuma Zvaigzne ABC.

Pasākums noritēja jautrā un sirsnīgā gaisotnē, ienesot Dienas aprūpes centrā „Saulessvece” patīkamas un jaukas emocijas.

Image


2009.gada 14.aprīlī biedrības „Baltā māja” dienas aprūpes centra audzēkņi Latgales mākslas un amatniecības centrā svinēja Lieldienas svētkus Lieldienu pasākumā tika uzaicināti Līvānu novada iedzīvotāji ar invaliditāti no Invalīdu lietu padomes un Līvānu 1. vidusskolas bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus. Dienas aprūpes centra „Saulesvece” audzēkņi tika iestudējuši mini izrādi „Zaķīšu pirtiņa”.

Uz pasākumu bija jāierodas Lieldienu zaķu maskās un tērpos. Interesantākā un atraktīvā maska ieguva godalgoto balvu. Tika rīkotas olu kaujas, ripinātas olas un spēlētas dažādas spēles.

Image