Aktivitātes 2010. gadā

2010. gadā Biedrības „Baltā māja” Dienas aprūpes centra „Saulessvece” jaunieši apmeklēja dažādas iestādes Līvānu novadā. 
Pavasarī notika ekskursijā uz Līvānu kūdras fabriku. Kūdras fabrikas darbinieki parādīja kūdras ražošanas procesu. Audzēkņi tika iepazīstināti ar kūdras ražošanas iekārtām, kā arī tika veikts pārgājiens uz kūdras laukiem. 

Aprīlī notika interesants pārgājiens uz Līvānu siltums SIA katlu māju. Jauniešiem tika izstāstīts kā tiek apsildīta pilsēta. Tika parādītas arī iekārtas, kā notiek apkures padeve. 

Tikpat aizraujošs pārgājiens vasarā notika uz Līvānu attīrīšanas staciju , kur darbinieki pastāstīja un parādīja ūdens attīrīšanas procesu.. Audzēkņi tika iepazīstināti ar jaunajām attīrīšanas iekārtām. Salīdzināšanai tika parādītas arī vecās attīrīšanas iekārtas. 

2010. gada nogalē Biedrības „Baltā māja” Dienas aprūpes centrā „Saulessvece” notika Jaungada eglīte. Pie audzēkņiem ciemojās 2011. gada simbols – Zaķis, kurš bija atnesis dāvanas gan audzēkņiem, vecākiem un audzinātājām. Audzēkņi lasīja dzejoļus, gāja rotaļās, minēja mīklas. 

2010. gada garumā Līvānu novadā notika Biedrības „Baltā māja” Dienas aprūpes centra „Saulessvece” audzēkņu darbu ceļojošās izstādes.
Izstāde „Mēs savai pilsētai – Līvāniem” audzēkņi parādīja savas zīmēšanas prasmes. Izstādes tika organizētas Līvānu novada Turku, Rožupes, Jersikas pagastos un SIA Līvānu slimnīcā.
Savukārt Lieldienu uz Ziemassvētku audzēkņu darbiņu izstādēs tika parādītas jauniešu radošās prasmes. Izstādes tika organizētas Līvānu novada Turku, Rožupes un Jersikas pagastos. Izstāde 

2011. gada 5. janvārī Biedrības „Baltā māja” Dienas aprūpes centra „Saulessvece” audzēkņiem un Invalīdu lietu padomes dalībniekiem notika Jaungada Karnevāls. Svinības notika Līvānu bērnu un Jauniešu centrā. Visi tika pārģērbušies interesantās un pašu gatavotās maskās. Katrs prezentēja savu masku. Labākā maska tika pie godalgas. 
Visi gāja rotaļās, spēlēja dažādas spēles un dejoja.