Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 28.marts 

 Martā biedrībā „Baltā māja” tiek uzsākti divi jauni projekti 

Līdz ar 2019. gadu biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods ir 01/01/2019- 31/10/2019 (10 mēneši).

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ieviešot NVO aktivitātes, kas sekmē plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, lai Latvijā nodrošinātu demokrātisku valsts pārvaldību un demokrātiju. Projekta mērķis ir noorganizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas stiprina un atbalsta organizētu pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā.

Marts, pavasara ieskaņas mēnesis, biedrībā sākās ar 2 jaunu projektu īstenošanas uzsākšanu. Pirmais projekts ir “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9./2./2./3/18/A003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Un, otrs – Nodibinājuma “Fonds “Ziedot”” projektu konkursa A/s “Latvijas valsts meži” atbalstītais projekts sociālās palīdzības programmas ietvaros, kas ietver 5 praktisku nodarbību “Veselīga un ekonomiska virtuve” katru mēnesi, kā arī 5 radošās nodarbības no otrreizējās pārstrādes materiāliem – kartona, papīra, auduma, plastmasas, tāpat arī Dienas aprūpes centra un draugi radīs jaunu izrādi, kas būs skatāma gan Līvānos, gan arī citās pilsētās, tāpat projekta ietvaros būs vairākas citas projekta aktivitātes.

Biedrībā “Baltā māja” regulāri notiek kuplā skaitā atbalstītā “Livani Y`s Men`s Club” tikšanās. „Y`s Men`s Club International” kustība ir brīvprātīga apvienība, kuras pamatvērtības ir vispārcilvēcisko un kristīgo principu ievērošana, palīdzība citiem savu iespēju robežās, entuziasms, pasaules mēroga domāšana, un šīs kustības galvenais moto „Atzīt ikviena pienākumus līdzās ikvienām tiesībām”. Kustība radusies 1922. gadā ASV, un tās dibinātājs – starptautiskās kristīgās jauniešu apvienības YMCA biedrs Pols Viljams Aleksandrs. Koordināciju centrs atrodas Šveicē, Ženēvā, bet dažādu valstu klubu darbību koordinē reģionos.

Tāpat martā, ik trešdienu notika Līvānu katoļu draudzes organizētais “Alfa kurss”, kas ir tikšanos cikls, kas cilvēkus atraktīvā un praktiskā formā iepazīstina ar kristīgās ticības pamatiem. Arī šīs nodarbības jau 2. gadu ir plaši apmeklētas, muzikālas, garīgi izglītojošas un, kā atzīst daudzi no dalībniekiem, pārvērtušas dzīvi un palīdzējušas sastapt sev domubiedrus.

25. martā notika biedrībās “Baltā māja” biedru un Valdes kopsapulce, kad tika apstiprināts 2018. gada pārskats un pārrunāti un nosprausti mērķi, darbības virzienu un projektu turpmākajai attīstībai. Biedrības sadarbības partneri un biedri lepojas ar “Balto māju” kā ar drosmīgu, iedvesmojošu, dzīvīgu un augošu nevalstisko organizāciju, kas savā nerimtīgajā darbībā un arī mainībā ir pratusi un prot īstenot savus sapņus un veidot Līvānu sabiedrību saliedētāku un sabiedriski aktīvu, jā, un laimīgāku!

Daudz ieceru un mērķu arī aprīlī, aicināti visi!

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

#NVOfonds2019

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”