ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATI

2009. gads

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma: naudā – 1900 Ls

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

 Ziedotāji

Ziņas par
ziedojuma 
un
dāvinājuma devēju
 

Saņemts
naudā
(Ls)

Saņemts
mantā
(Ls)

 SIA „Finvest”  40003368578

 1000

 

 SIA „B&K Holding services”  40003511759

 500

 

 SIA „Steninvest”  40003759600

 200

 

 SIA „Lattelekom”  40003052786

 200

 

 Saņemt kopā:

 

 1900

 

2008. gads

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma: naudā – 7111 Ls

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

 Ziedotāji

Ziņas par
ziedojuma 
un
dāvinājuma devēju
 

Saņemts
naudā
(Ls)

Saņemts
mantā
(Ls)

 SIA „Konso”  51503036411

150

 
 AS „Stampline”  40003205675

300

 

 SIA „GLC Baltic”  40103180575

100

 

 SIA „DDB WORLVIDE LATVIA”  50003265411

200

 
 SIA „Finvest”  40003368578

2000

 

 SIA “Līvānu kūdras fabrika”  40003017973

500

 
 SIA „Konso”  51503036411

50

 
 SIA „Z- light”  41503034724

100

 

 Saņemt kopā:

 

3400

 

Fiziskās personas (rezidenti).

 Ziedotāji

Saņemts
naudā
(Ls)

Saņemts
mantā
(Ls)

 Ēriks Igaunis

1000

 
 Edgars Pīgoznis

500

 
 Elīna Jermacāne

142

 
 Lolita Beča

147

 

 Sarmīte Kucenčeire

141

 

 Vineta Brūdere

142

 

 Sarmīte Kokina

151

 
 Inguna Badune

142

 
 Valdis Kudiņš

25

 
 Valentīna Kudiņa

10

 
 Andris Kudiņš

10

 
 Oskars Bērziņš

20

 
 Ilze Krēsliņa

5

 
 Tatjana Baranova

10

 
 Gunta Daugaviete

100

 
 Jānis Klaužs

89

 

 Saņemt kopā:

2634

 

Fiziskās personas (nerezidenti).

 Ziedotāji

Saņemts
naudā
(Ls)

Saņemts
mantā
(Ls)

 Kenneth Sweet

100

 

 Saņemt kopā:

100

 

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

Kopā saņemts: naudā – 977 Ls

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMS.

 Izlietojums

 Izlietots
naudā
(Ls)

 Mantas
izlietojums
(Ls)

 Semināru un apmācību organizēšana.

239

 
 Žurnālu un avīžu abonēšana apmeklētājiem.

9

 
 Projekta dalībnieku ceļa izdevumi uz informatīvajiem  semināriem Eiropas Savienības Mājā.

74

 
 Pensionāru brauciens uz konferenci Garkalnē Veco ļaužu dienā projekta ietvaros.

8

 
 Programma “Invalīdu subsidētā nodarbinātība” Darba devēja VSAOI.

428

 
 Publikācija laikrakstā „Novadnieks” par projekta noslēgumu.

44

 
 Administratīvajiem izdevumiem.

187

 
 Labdarības pasākums Līvānu novada slimnīcai.

591

 
 Dalībai seminārā Itālijā.

100

 
 Pamatlīdzekļu nolietojums.

 

 9

 Izlietots kopā:

1680 

2007. gads

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma: naudā – 3560 Ls; manta – 408 Ls.

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

 Ziedotāji

Ziņas par
ziedojuma 
un
dāvinājuma devēju
 

Saņemts
naudā
(Ls)

Saņemts
mantā
(Ls)

 SIA “Media Planing Group”

 40003615516

300

 

 SIA “Grāmatu tirdzniecība”

 40002033078

 

 88

 SIA “Finvest”

 40003368578

 1500

 

 SIA “Līvānu kūdras fabrika”

 40003017973

100

 

 SIA “Adugs”

 40003356367

 

42

 A/S “Gutta”

 40003214447

 

133

 SIA “ES Saule”

 40003486555

 

145

 Saņemt kopā:

 

1900

408 

Fiziskās personas (rezidenti).

 Ziedotāji

Saņemts
naudā
(Ls)

Saņemts
mantā
(Ls)

 Elīna Jermacāne

50

 

 Lolita Beča

50

 
 Sarmīte Kucenčeire

50

 
 Indra Artemjeva

50

 
 Vineta Brūdere

50

 
 Marija Kalniņa

50

 
 Sarmīte Kokina

50

 
 Inguna Badune

50

 

 Vladislavs Prohorovs

25

 

 Teodors Šteinbergs

3

 

 Ivars Bikaunieks

5

 
 Vilis Bukšs

10

 
 Ieva Garjāne

3

 
 Valdis Kudiņš

20

 
 Jānis Kalējs

20

 
 Inese Zuģicka

5

 
 Edgars Pīgoznis

500

 
 Sarmīte Teivāne

15

 
 Inese Ivulāne

7

 
 Oskars Zuģickis

5

 

 Saņemt kopā:

1018

 

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

Kopā saņemts: naudā – 642 Ls

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMS.

 Izlietojums

 Izlietots
naudā
(Ls)

 Mantas
izlietojums
(Ls)

 Semināru un apmācību organizēšana.

118

 
 Izglītojošas literatūras iegāde un semināru apmeklējumi.

41

 
 Nometņu apmaksa.

24

 
 Pieredzes apmaiņas brauciens Līvānu novada
iedzīvotājiem uz EK informācijas punktu

55

 
 Programma “Invalīdu subsidētā
nodarbinātība” Darba devēja VSAOI

223

 
 Administratīvajiem izdevumiem.

190

 
 Specializētā transporta iegādei Līvānu iedzīvotājiem un
veciem cilvēkiem ar kustību traucējumiem

655

 
 Pasākumam “Senioru forums” par godu
Starptautiskajai Veco ļaužu dienai

 

320

 Brīvprātīgo pasākumam  

51

 Bērniem Rotaļu un attīstības centrā “Ķipars”  

24

 Cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem
dienas centrā “Saulessvece”
 

13

 Pamatlīdzekļu nolietojums.

 

9

 Izlietots kopā:

1306 

417