Sabiedriskais centrs

Sabiedriskā centra veidošana tika uzsākta 1996. gadā, un tā idejas pamatā bija Nīderlandes sabiedrisko centru pieredze. 

Sabiedriskā centra galvenais darbības pamatprincips – brīvprātīgs darbs. Aktivitāšu regulāru norisi nodrošina 55 brīvprātīgie.

Darbības mērķi:

 • Sabiedrības aktivizēšana, pieaugušo un bērnu izglītošana,
 • Brīvā laika organizēšana un iedzīvotāju kultūras attīstība,
 • Savstarpējās palīdzības veicināšana,
 • Valsts institūciju, privāto struktūru, kultūras biedrību un fizisku personu iesaistīšana biedrības darbībā,
 • Brīvprātīgā darba popularizēšana.

Sabiedriskais centrs piedāvā:

 • Interešu izglītību un praktiskas apmācības visu vecumu cilvēkiem;
 • Interešu grupas un klubi;
 • Brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Mērķauditorija:

 • Pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotāji;
 • Invalīdi;
 • Ģimenes;
 • Bērni, jaunieši;
 • Nacionālās minoritātes;
 • Sievietes;
 • Vīrieši.

Interešu grupas 2009.gadā (Pēc pieprasijuma)

 • Floristika
 • Zīda apgleznošana
 • Diskusiju klubs „Atrodi prieku sevī”
 • Angļu sarunvalodas klubs
 • Brīvprātīgo klubs
 • Līnijdeju klubs
 • Slāvu kultūras biedrības tikšanās (Biedrība “Uzori”)
 • Pensionāru biedrības tikšanās
 • Ārstnieciskā vingrošana

Paralēli tiek veidotas jaunas interešu grupas un rīkoti informatīvie, tematiskie pasākumi un semināri.

Ja arī tu vēlies savas prasmes, vai zināšanas kādam sniegt,
piezvani, atnāc! Tu noteikti kādam palīdzēsi!