Biedrības darbības atbalstītāji

 

Starptautiska līmeņa institūcijas un iestādes

 • Karalienes Juliānas Fonds

 • Stichting Gamma Dienstverlening

 • East Europen Children Aid

 • Stichting Uitvoering Wachtgelden

 • Robert Bosch Stiftung

 • Verband für sozial – kulturelle Arbeit

 • International Federation of Settlements and Neibourghood Centres

 • ASV Miera korpuss

 • ASV Demokrātijas programma

 • Pasaules Banka

 • Latter Day Saint Charities

 • VVS Assen

 • Apvienoto Nāciju Attīstības Programma

 • Sorosa fonds -Latvija

 • Heifer International

 • Baltijas Amerikas Patrnerattiecību programma

 • Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā

 • Amerikas vēstniecība Latvijā

Valsts līmeņa institūcijas un iestādes

 • LR Finansu ministrija

 • LR Labklājības ministrija

 • LR Tieslietu ministrija

 • LR Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija

 • Nodarbinātības valsts aģentūra

 • Sabiedrības integrācijas fonds

 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra

 • AB.LV Fonds

 • GE MONEY BANK

 • AIZKRAUKLES banka

 • VAS „Hipotēku un zemes banka”

Reģionāla līmeņa institūcijas un iestādes

 • Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs

 • Preiļu NVO atbalsta centrs

 • Vidusdaugavas televīzija

 • Laikraksts “Neatkarīgā Rīta Avīze”

 • Laikraksts “Diena”

 • Laikraksts “Brīvā Daugava”

 • Laikraksts “Latgales Laiks”

 • Laikraksts “Vietējā avīze”

 • Laikraksts “Novadnieks”

 • Radio – SWH

 • Latvijas Radio

Vietēja līmeņa institūcijas un iestādes

 • Līvānu novada dome

 • Līvānu novada kultūras centrs

 • Turku pagasta pārvalde

 • Rožupes pagasta pārvalde

 • Rudzātu pagasta pārvalde

 • Sutru pagasta pārvalde

 • Jersikas pagasta pārvalde

 • Līvānu 1. vidusskola

 • Līvānu 2. vidusskola

 • Jaunsilavu pamatskola

 • Rožupes pamatskola

 • Jersikas pamatskola

 • Rudzātu vidusskola

 • Sutru pamatskola

 • Līvānu J.Graubiņa bērnu mūzikas skola

 • Līvānu mākslas skola

 • Latgales mākslas un amatniecības centrs

 • Līvānu novada bibliotēka

 • Jaunsilavu bibliotēka

 • Rožupes bibliotēka

 • Līvānu novada vēstis

Privātie sadarbības partneri (2008 -2009)

 • SIA „Finvest”

 • SIA „B&K Holding services”

 • SIA „Steninvest”

 • SIA „Lattelekom”

 • SIA „Konso”

 • SIA „GLC Baltic”

 • SIA „DDB WORLVIDE LATVIA”

 • SIA “Līvānu kūdras fabrika”

 • SIA “RNS -D”

 • SIA “Centra aptieka”

 • SIA “Minox”

 • SIA “Adugs”

 • SIA “Sencis”

 • SIA “Grīva L”

 • SIA “Bork”

 • SIA “Vamari L”

 • SIA “Z – LIGHT”

 • SIA “Grāmatu tirdzniecība”

 • SIA “Evita”

 • SIA “Pērles – M”

 • SIA “Čiekuriņi”

Pateicamies visiem, kas atbalstījuši Biedrību „Baltā māja” 
visā darbības periodā!