Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 4.oktobris

 Veiksmīgi noslēdzies biedrības “Baltā māja” īstenotais projekts “Labo lietu darbnīca”

Biedrībā “Baltā māja” noslēdzies nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētā mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019” projekts “Labo lietu darbnīca” (projekts Nr. MG 19/26). Šī projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisko organizāciju projektus. Īstenojot kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanu vietējā teritorijā. Veicinot minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

25. septembrī Līvānu novada Rožupes pamatskolā, 27. septembrī Līvānu 1. vidusskolā, notika piespraužu/atstarotāju dāvināšanas svētki, kad pašvaldības kārtībnieks Oļegs Jekaraševs arī sniedza noderīgu informatīvu nodarbību par drošību uz ceļiem, skolu tuvumā un apkārtējā vidē. Noslēdzošais pasākums – 3. oktobrī Jersikas pamatskolā, kad bērniem tika dāvināti oriģinālie atstarotāji, ko brīvprātīgie darbinieki radīja 3 piespraužu/atstarotāju darināšanas darbnīcās, kā arī notika noderīgas aktivitātes, lai bērniem būtu drošība un zināšanas uz ceļa.

4. oktobrī noslēdzās projekts “Labo lietu darbnīca”, kad biedrības “Baltā māja” pārstāvji un brīvprātīgie devās pie Līvānu slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientiem, lai dāvinātu biedrības brīvprātīgo darbinieku sarūpētās dāvanas: ar rūpību un mīlestību darinātos košo čību pārus, kas līdz ar pirmo sniegu priecēs nodaļas klientus un Līvānu 1. vidusskolas sākumskolas bērnu darinātās apsveikuma kartītes, kas līdzīgi čību siltumam ļoti iepriecināja pateicīgos sirmgalvjus, slimnīcas personālu, kuri ciemiņiem bija sarūpējuši gardu cienastu. Arī šīs čības tapušas vairāku darbnīcu ietvaros ar brīvprātīgo darbinieku gādīgajām rokām. Kopā tika uzdāvināti vairāk kā 50 čību pāri un vairāk kā 50 apsveikuma kartīšu ar iedvesmojošiem un siltiem bērnu novēlējumiem, kas tika dāvinātas arī slimnīcas personālam.

Projektā plānotās aktivitātes tika veiksmīgi īstenotas un izdevās pateicoties daudzo biedrības “Baltā māja” brīvprātīgo darbinieku, draugu un labas gribas cilvēku atbalstam un palīdzībai. Lai labās idejas, nodomi un visi sirdsdarbi gūst atbalstu un atsaucību arī turpmāk!

 

Projektu “Labo lietu darbnīca” (projekta Nr. MG 19/26) atbalsta nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” no Līvānu novada domes finansējuma.