Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 30.septembris

 Biedrībā “Baltā māja” – septembrī pasākums/diskusija “Tieši te” un iespaidiem bagāta tikšanās ar Ilūkstes biedrībām 

Līdz ar 2019. gada sākumu biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošana notiks līdz oktobra mēneša beigām.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ieviešot NVO aktivitātes, kas sekmē plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, lai Latvijā nodrošinātu demokrātisku valsts pārvaldību un demokrātiju. Projekta mērķis ir noorganizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas stiprina un atbalsta organizētu pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā. Projekta mērķa grupas ir dalībnieki no dažādām sabiedrības grupām; tajā skaitā NVO pārstāvji no Līvānu novada, Latgales un Vidzemes reģioniem.

24. septembrī notika informatīvs pasākums/diskusija “Tieši te” (aktivitāte Nr. 2.3.). Tā bija tikšanās ar Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieci Gintu Kraukli. Arī šī tikšanās, līdzīgi kā iepriekšējā diskusija, kurā piedalījās Līvānu novada priekšsēdētājs Andris Vaivods, bija plaši apmeklēta, interesenti – Līvānu novada iedzīvotāji arī šoreiz bija aktīvi, uzdeva savus jautājumus, varēja just līdzatbildību, interesi un iesaisti sabiedrības procesos un iespējamo risinājumu meklēšanā iedzīvotājiem aktuālos jautājumos.

Tā šajā tikšanās reizē Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Gintu Kraukli aktualizēja vairākas jomas, visvairāk – kvalitatīvas izglītības iespēju, piedāvājumu un kvalitātes sfēru, kā veicināšanā arī pati līdzdarbojas. Tika pieminēts Līvānu 1. vidusskolas direktors, kas ar savu personību un progresīvo, tanī pat laikā sistemātisko un drosmīgo pieeju procesiem veicina šī mācību iestādes mērķu sasniegšanu un jauno kvalitāti, ko atspoguļo arī mācību rezultāti valstī, kad Līvānu 1. vidusskola mācību rezultātu ziņā ierindojas 33. vietā starp 100 šādām mācību iestādēm, pieminot arī Līvānu novada stipendiju fondu, kas nu jau 15. gadus mērķtiecīgajiem un drosmīgajiem jauniešiem dod iespēju iegūt motivējošu stipendiju. Arī pedagogi nav piemirsti, to, kā atzina Ginta Kraukle, apliecina “Izcilības balva” pedagogiem Līvānu novadā.

Ļoti atzinīgi vērtēta arī augstākās izglītības iespēja, proti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāle, kas nu jau pulcina ap 100 studentiem tādās studiju programmās kā mašīnbūve, programmēšana un datortīklu administrēšana un būvniecība.

G. Kraukle runāja par sakārtoto kultūras dzīvi Līvānu novadā, pašvaldības ilgstošo un veiksmīgo sadarbību ar Līvānu novada uzņēmējiem, akcentēja jau īstenotos projektus un ieceres, piemēram, Līvānu peldbaseinu “Upe”, gājēju tiltu pāri dzelzceļa sliedēm, kas nu jau apliecināts – lieliski kalpo līvāniešiem un pilsētas viesiem.

Savukārt iedzīvotāji vaicāja priekšsēdētāja vietniecei par viņiem “sāpošajiem”jautājumiem, piemēram, par bērnu zobārsta pieeejamību Līvānos, tāpat arī par nelielu pakalpojumu sniegšanu, piemēram, kur vērsties, ja iedzīvotājiem ir nepieciešama palīdzība tehniskos jautājumos – skursteņslauķa nepieciešamība vai arī zāles pļaušana, dzīvžogu apgriešana. Līvānu iedzīvotājus joprojām satrauc arī nesakārtotās daudzstāvu ēkas, ielu apgaismojums vēlajās stundās.

Un arī šoreiz apstiprinājās, ka ir auglīgas un vērtīgas šīs tikšanās, kad iedzīvotājs satiek novada pārvaldes vadītāju – tā ir novērojumu, ideju, pārdomu, jautājumu – atbilžu un sarunu bagātība, ir nozīmīga diskusijas kultūra un satikšanās kā līdzvērtīgiem un abpus svarīgiem.

Savukārt 26. septembrī biedrības “Baltā māja” projekta darbinieki un brīvprātīgie darbinieki devās trešajā informatīvajā un sadarbību veicinošajā pasākumā pie Latgales reģiona lauku novadu NVO, (projekta aktivitāte Nr. 3.1.) – šoreiz uz gleznaino, tradīcijām un tautas mantojuma bagāto Ilūkstes novadu, kur lieliski prot uzņemt ciemiņus!

Vispirms pārstāvji no biedrības “Baltā māja” stāstīja par jau veiktajiem pasākumiem, kā arī par projekta aktivitātēm, kas vēl ir paredzētas tuvākajā laikā projekta ietvaros, kā arī dalījās savā 18 gadu darbības pieredzē – projektu īstenošanā, piedāvatajos pakalpojumos, brīvprātīgajā darbā. Bija sagatavota informatīva un vizāla prezentācija, kā arī ikvienu aicinājām pārbaudīt savu erudīciju par brīvprātīgo darbu un NVO sektoru iepriekš sagatavotajā darba lapā. Biedrības apliecināja savu erudīciju un prieku līdzdarbojoties.

Iesākumā tikāmies ar Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa”, iepzinām tā darbību, pieredzi, aktivitātes, tad arī ar ar senioru kopu „Varavīksne”, tāpat arī kopas “Ceļotprieks”, „Labākie gadi”, „Māra”, „Mare”, tāpat mums arī bija iespēja iepazīt šarmanto pašdarbības kolektīvu „Sarma” un optimistisko kolektīvu „Rudzupuķes”. Tad bija iespēja apskatīt pārsteidzoši plašo, seno trauku kolekciju, klausoties iedvesmojošām saimnieces stāstījumā, drosmē un dzīvespriekā. Šajā dienā mums bija arī iespēja klausīties Ilūkstes veco ūdens dzirnavu īpašajās skaņās.

Tālāk mūsu pieredzes apmaiņas ceļš vijās uz Dvieti, lai iejustos Dvietes muižas pasakainajā atmosfērā, kur tikāmies ar biedrību “Dvietes vīnogas”, kas mūs turpināja aizraut un sajūsmināt ar savu uzņēmību, idejām, prieku līdzdarboties un apbrīnas vērtiem cilvēkiem, vietām, darba rezultātiem un gaišu dzīvesziņu. Bet pieredzes apmaiņas brauciens noslēdzās Ilūkstē, kur bija iepēja iepazīties ar daudzveidīgajām ilūkstiešu senioru aktivitātēm, projektiem un pasmelties no viņu iedvesmas un krāsainības kausa. Diena mūs lutināja ar rudenīgi zeltainiem laika apstākļiem, kas šo pasākumu vēl vairāk darīja īpašu un atmiņā paliekošu.

Šīs tikšānās bija tik bagātīgas ar unikāliem, drosmīgiem, savu mantojumu godājošiem un glabājošiem ļaudīm visā dienas garumā, ikvienā satiktajā cilvēkā bija redzama mīlestība un atbildība uz savu dzimto pusi, ka atliek vien apbrīnot un mācīties, jā, un draudzēties ar jauniegūtajiem draugiem Ilūkstes pusē.

Lai dzīvo kaimiņu draudzība, lai dzīvo lauku biedrības un, lai vairojas prieks!

 Uz satikšanos oktobrī! 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

#NVOfonds2019

 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par pasākuma informācijas  saturu atbild biedrība „Baltā māja”.