Biedrība „Baltā māja”
2017. gada 29.septembris

 Septembrī – pasākumi skolēniem un senioriem. 

Biedrība „Baltā māja” ievieš projektu “Ja gribam, tad varam” (Projekta līguma numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/033/01). Projekts ir atbalstīts Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā „NVO fonds”. Projekta vispārējais mērķis ir sniegt atbalstu NVO organizētām aktivitātēm, kas veicina sabiedrības pilsoniskās līdzdalību un sekmē sociālās atbildības veicināšanu kopienās, atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības virziena “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” noteiktajiem mērķiem.

Projekta aktivitāte – interaktīvs izglītojošs pasākuma jauniešiem notika 27. septembrī Dricānu vidusskolā ( Rēzeknes novads). Pasākuma mērķis bija veicināt Latgales reģiona lauku skolu jauniešu no 13 līdz 16 gadiem informētību un izpratni par brīvprātīgo darbu, tā nozīmi sabiedrības pilsoniskās līdzdalības veicināšanā. Pasākumā tika aktualizētas skolēnu zināšanas par Latvija valsti, īpaši Latvijas simtgadi sagaidot, pastāstījām par biedrības “Baltā māja” darbību. Pasākuma pirmajā daļā piedāvājām skolēniem iepazīties ar prezentāciju, kuru papildināja video sižeti. Pasākumā otrajā daļā notika vairākas darbnīcas: radošajā darbnīcā tika izgatavots kopīgas dekors- dāvana; zināšanu darbnīcā katrs varēja parādīt savas zināšanas par Latvijas valsti. Interesi izraisīja arī uzdevums sagatavot, pēc iepriekš noradīta uzdevuma, teatrālu improvizāciju. Dricānu vidusskolas skolēni darbojās aktīvi, palīdzēja viens otram, parādīja labas zināšanas un izrādīja atraktivitāti. Pasākuma norisi nodrošināt palīdzēja biedrības “Baltā māja” brīvprātīgie darbinieki.

Tradicionāli, kā katru gadu, 29. septembrī biedrībā notika starptautiskajai Senioru dienai veltīts pasākums. Pasākuma mērķis bija veicināt paaudžu solidaritāti, nodrošināt informācijas un viedokļu apmaiņu, sekmēt dialogu starp senioru intereses pārstāvošām NVO un pašvaldību. Pasākuma dalībnieki bija aktīvi seniori no Līvānu novada. Pasākumā piedalījās profesors Anatols Danilāns, kurš pats ir aktīvs seniors un, kura viedoklis par vairākām vecāka gadagājuma cilvēkiem aktuālām tēmām ir ikvienam noderīgs un ikdienas gaitās vērā ņemams. Profesora optimistiskais skats uz dzīvi bija kā vislabākie vitamīni rudens periodā mūsu vecākā gadagājuma cilvēkiem.

Oktobra mēnesī notiks vēl divi projektā paredzētie pasākumi jauniešiem – Tiskādu Zemgales vidusskolās. Pašā pēdējā projekta darbības dienā biedrībā “Baltā māja” notiks NVO diena, kas pulcēs vairāku Līvānu novada sabiedrisko organizāciju aktīvistus. Lai mums visiem ražens rudens!

 

 

 

 

 

 

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”