Biedrība „Baltā māja”
2017. gada 4.oktobris

Silti sveicieni “Rožleju” ļaudīm

3. oktobrī alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā “Rožlejas” notika biedrības “Baltā māja” projekta “Mīlestības dzīpari” noslēguma pasākums. Projekts atbalstīts nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017”. Programmas finansētāji: Aglonas novada dome, Līvānu novada dome, Preiļu novada dome un Vārkavas novada dome.

Projekts “Mīlestības dzīpari” tika uzsākts jau pavasarī. Tā galvenais uzdevums bija uzadīt un uzdāvināt zeķes alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra “Rožlejas” klientiem Starptautiskajā Senioru dienā. Vasaras mēnešos vairāk kā 60 rakstainas vilnas zeķes uzadīja 20 čaklās rokdarbnieces no biedrības “Baltā māja” (Līvānos) un Rožupes pagasta senioru kopas “Rožupieši” (Rožupes pagasts).

Rudens pusē tika uzsākta arī gatavošanās projekta noslēguma pasākuma koncertam. Biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra klienti un darbinieki iestudēja viencēlienu “pasaka par rāceni”. Savas skanīgākās dziesmas un skaistākās dejas noslīpēja Līvānu 1. vidusskolas 4.B klases skolēni (skolotāja Anita Vucina). Grūtākās mīklas meklētāja Sarkangalvīte (biedrības sociālā darbiniece Ilze Ancāne), asprātīgākās anekdotes gatavoja biedrības brīvprātīgā darbiniece Elvīra Krestova, skanīgākos un sirsnīgākos dzejoļus pārcilāja Staņislava Balode, biedrības brīvprātīgā darbiniece.

Projekta noslēguma pasākums, veltīts Starptautiskajai Senioru dienai, alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā “Rožlejas” notika 3. oktobrī. Mēs- visi ciemiņi, jutāmies ļoti gaidīti, telpas bija rudenīgi sapostas, gan klienti, gan darbinieki mūs sagaidīja ar smaidu. Pasākuma ievadā sirsnīgus vēlējumus vecīšiem teica Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks. Tad sekoja visa ar mīlestību sagatavotā svētku koncerta programma. Pasākuma noslēgumā katrs seniors saņēma adītas zeķes un apsveikuma kartiņu. Pēc koncerta sekoja draudzīga mielošanās ar gardumiem, ko bija sagādājušas aprūpes pakalpojumu centra ”Rožlejas” saimnieces.

Projekta “Mīlestības dzīpari” izvirzītais mērķis- paaudžu solidaritātes un savstarpējā atbalsta un cieņas stiprināšana ir sasniegts. Projekta ieviesēji no sirds pateicas visām adītajām, kas labprātīgi ziedoja savu laiku un prasmes, adot zeķes. Paldies visiem svētku koncerta dalībniekiem. Lai senioriem gaišas un siltas vecumdienas!
  

 

Inguna Badune,

projekta koordinatore