Biedrība „Baltā māja”
2017. gada 15.jūnijs

Pasākums zināšanām, sportošanai un sadarbībai.

  Biedrība „Baltā māja” ievieš projektu “Ja gribam, tad varam” (Projekta līguma numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/033/01). Projekts ir atbalstīts Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā „NVO fonds”. Projekta vispārējais mērķis ir sniegt atbalstu NVO organizētām aktivitātēm, kas veicina sabiedrības pilsoniskās līdzdalību un sekmē sociālās atbildības veicināšanu kopienās, atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības virziena “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” noteiktajiem mērķiem.

   2. jūnijā Līvānos, JIC “Kvartāls” notika projekta aktivitāte – izglītojošs pasākums cilvēkiem ar invaliditāti “Ja gribam, tad varam”. Pasākuma mērķis bija veicināt cilvēku ar invaliditāti informētību, sadarbību un sekmēt iekļaušanos vietējās organizācijās. Pasākumā piedalījās ne tikai dalībnieki no Līvānu novada, bet arī bija pārstāvji no Jēkabpils, Aizkraukles un Preiļiem. Pasākuma pirmā daļa bija informatīva. Tajā pasākuma vadītāja Inguna Badune prezentācijā sniedza personām ar invaliditāti aktuālu informācija personu ar invaliditāti tiesībām un notika arī dalībnieku pieredzes apmaiņa. Ar preiliešu pieredzi un sasniegumiem iepazīstināja Artis Utināns. Savukārt par jēkabpiliešu sportiskajām aktivitātītēm pastāstīja Valdis Strods.

   Pasākuma otrajā daļā ikviens varēja pārbaudīt savas spējas improvizētās sporta sacensībās. Katram bija jāpiedalās šādās “disciplīnās”- nepaklausīgās bumbiņas, krikets, šautriņas, makšķernieki, bumbiņu pārcelšana, riņķu mešana, boulings un badmintons. Noslēgumā notika arī sacensības komandās un savu prasmi demonstrēja 4 dalībnieki ratiņkrēslos. Sportisko aktivitāšu norisi nodrošināt palīdzēja biedrības “Baltā māja” brīvprātīgie darbinieki.

   Pasākuma cilvēkiem ar invaliditāti “Ja gribam, tad varam” noslēgums noritēja neformālā stilā. Atzinību bija nopelnījis ikkatrs dalībnieks. Tika pasniegti ne vien biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra darinātie suvenīri, bet katram bija arī saldu našķu sveiciens no SIA “Adugs”. Par profesionālu atbalstu sporta aktivitāšu sagatavošanā visi sirsnīgi pateicās Mārītei Vilcānei, JIC “Kvartāls” vadītājas vietniecei. Dalībnieki plānoja turpmākās tikšanās reizes, informēja viens otru par tuvākajiem plānotajiem pasākumiem.

   Nākošā tuvākā projekta aktivitāte notiks 6. jūlijā Līvānos. Tas būs izglītojošs pasākums starpkultūras dialoga stiprināšanai “Es. Tu. Mēs.”. Pasākuma mērķis ir veicināt mazākumtautību pārstāvju un latviešu sadarbību, motivēt sadarboties šīs mērķa grupas pārstāvošās NVO, sekmēt izpratni par nepārtraukta starpkultūras dialoga attīstības nepieciešamību un aktualizēt cittautiešu zināšanas par Latvija valsti.

 

 

 

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”