Biedrība „Baltā māja”
2017. gada 27.jūlijs

Jūlijā notikuši pasākumi, kas veicinās organizācijas sadarbību ar citām biedrībām.

 Biedrība „Baltā māja” ievieš projektu “Ja gribam, tad varam” (Projekta līguma numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/033/01). Projekts ir atbalstīts Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā „NVO fonds”. Projekta vispārējais mērķis ir sniegt atbalstu NVO organizētām aktivitātēm, kas veicina sabiedrības pilsoniskās līdzdalību un sekmē sociālās atbildības veicināšanu kopienās, atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības virziena “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” noteiktajiem mērķiem.

 6. jūlijā Līvānos, biedrības “Baltā māja” telpās notika projekta aktivitāte – interaktīvi izglītojošs pasākums starpkultūras dialoga stiprināšanai “ Es. Tu. Mēs. ” (projekta aktivitātes Nr. 1.2.). Pasākuma mērķis bija veicināt mazākumtautību pārstāvju un latviešu sadarbību, motivēt sadarboties šīs mērķa grupas pārstāvošās NVO, sekmēt izpratni par nepārtraukta starpkultūras dialoga attīstības nepieciešamību un arī aktualizēt cittautiešu zināšanas par Latvija valsti, īpaši valsts simtgadi sagaidot. Pasākumā piedalījās aptuveni 40 dalībnieki; no tiem – 32 cittautieši, pārējie biedrības “Baltā māja” latviski runājošie aktīvisti un brīvprātīgie, kuri sekmēja valsts valodas lietošanu pasākumā. Pasākuma dalībnieku apzināšanā atbalstu sniedza slāvu biedrību “Uzori”.

 Pasākuma pirmā daļa bija informatīva. Tajā pasākuma vadītāja Inguna Badune prezentācijā sniedza cittautiešiem aktuālu informācija par integrācijas aktualitātēm, tika aplūkoti labās prakses piemēri veiksmīgai sadarbībai. Notika arī darbs grupas, kurās dalībnieki aplūkoja jautājumus par stereotipiem saskarsmē starp dažādu tautību cilvēkiem sniedza ieteikumus turpmākās sadarbības attīstīšanai. Tika rosināts ieviest sadarbības projektus, kuros būtu iespējams izzināt kultūru dažādību, vairāk uzzināt par Latvijas vēsturi, organizēt koncertus, kuros priekšnesumi ir gan latviešu valodā, gan citās valodās. Gandrīz visi pasākuma dalībnieki atzina, ka ir problēmas latviešu valodas lietošanā Latvijā, īpaši Latgalē, jo paši latvieši ļoti bieži nerunā latviski.

 Pasākuma otrajā daļā katram dalībniekam bija iespēja individuāli pārbaudīt savas zināšanas un kopā ar citiem parādīt savu radošumu. Katrs dalībnieks izpildīja daba lapu, kurā bija jautājumi par Latvijas valsts vēsturi un tās pamatvērtībām un simboliem. Dalībniekiem bija iespēja arī kopīgi zīmēt latvju rakstu jostu, tā sanāca ļoti krāsaina un krietni gara. Tāpat bija iespēja parādīt savas latviešu valodas runāšanas prasmes un aktieru dotības, sagatavojot un parādot skečus, kuros bija jāatrisina kāds ar integrāciju saistīts uzdevums. Aktivitāšu norisi nodrošināt palīdzēja biedrības “Baltā māja” brīvprātīgie darbinieki.

 Pasākuma dalībnieki bija priecīgi par saturīgi pavadīto laiku un plānoja nākošās tikšanās reizes. Slāvu biedrības vadītāja Lidija Znotiņa akcentēja, ka cilvēkiem, kas labi nerunā latviešu valodā, ir ik pa reizei jāatsvaidzina savas zināšanas un kopīgi pasākumi ar latviski runājošiem ir laba sarunvalodas mācīšanās prakse.

Jūlija mēneša nogalē, 24. un 25. jūlijā astoņi organizācijas pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kurzemi. Pasākums “Sasaucas Latgale un Kurzeme. Kādi esam un ko varam?” notika Kazdangā, Aizputes novadā un tā sagatavošana notika kopā ar vietējo aktīvo biedrību “Kodols”. Tikšanās ievadā prezentācijas par savām organizācijām parādīja gan biedrība “Baltā māja”, gan vietējās organizācijas “Kodols”, “Šilo”, “Danga” un citas. Līvānieši bija sagatavojuši arī spēli, kurā, atbildot uz dažādiem jautājumiem, bija iespējams uzzināt daudzveidīgu informāciju par Latgali. Pasākuma programma bija ļoti piepildīta, notika iepazīšanās ar organizāciju paveikto Aizputē, arī apkārtējos pagastos. Daudz tika runāts par sadarbības attīstību, kalti plāni par tikšanos Līvānos.  

 

 

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”