Biedrība „Baltā māja”
2017. gada 26.maijs

Pasākumos skolās – jaunas zināšanas un radoša sadarbība

  Biedrība „Baltā māja” ievieš projektu “Ja gribam, tad varam” (Projekta līguma numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/033/01). Projekts ir atbalstīts Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā „NVO fonds”. Projekta vispārējais mērķis ir sniegt atbalstu NVO organizētām aktivitātēm, kas veicina sabiedrības pilsoniskās līdzdalību un sekmē sociālās atbildības veicināšanu kopienās, atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības virziena “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” noteiktajiem mērķiem.

   Maija mēnesī ir notikuši interaktīvi izglītojoši pasākumi jauniešiem – Špoģu vidusskolā (15. maijā) un Dagdas vidusskolā (16. maijā). Tie bija divi no projektā plānotajiem pieciem pasākumiem jauniešiem Latgales reģiona skolās. Aktivitātes mērķis ir veicināt Latgales reģiona lauku skolu jauniešu no 13 līdz 16 gadiem informētību un izpratni par brīvprātīgo darbu, tā nozīmi sabiedrības pilsoniskās līdzdalības veicināšanā. Pasākumos sniegtā informācija un iespēja līdzdarboties palīdzēs jauniešiem labāk izprast Latvijas valsts politiskos procesus, katra indivīda atbildību un pienākumus pret valsti. Tiks aktualizētas skolēnu zināšanas par Latvija valsti un brīvprātīgo darbu.

   Pasākum ievada daļas prezentācijā tika aplūkota aktuāla informācija par gatavošanos Latvijas valsts simtgadei, tika runāts par jauniešu patriotismu un brīvprātīgo darbu. Video sižetos bija iespēja iepazīties ar vairākiem brīvprātīgo jauniešu labās prakses piemēriem. Pasākuma turpinājumā bija iespēja katram individuālu pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, izpildot darba lapas. Tāpat bija iespēja komandās sagatavot un parādīt pārējiem pasākuma dalībniekiem improvizētā teātra sižetus, kas parādīja brīvprātīgo darbu dažādās dzīves situācijās. Katrā skolā visi dalībnieki radošajā darbnīcā izveidoja dekoru, kas pēc pasākuma tiks uzdāvināts kādai vietējai iestādei. Pasākumu noslēgumā jaunieši veidoja apli, lai enerģētiski pastiprinātu katra labos nodomus un vēlējumus. Pasākuma noslēgumā, izsakot savu novērtējumu, skolēni atzīmēja, ka zināšanas vienmēr ir nepieciešams uzlabot un atsvaidzināt un, ka līdzdalība improvizācijas teātrī bijusi noderīga jauna pieredze.

  Nākošā tuvākā projekta aktivitāte notiks 2. jūnijā Līvānos. Tas būs izglītojošs pasākums cilvēkiem ar invaliditāti “Ja gribam, tad varam”. Pasākuma mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti informētību, sadarbību un iekļaušanos vietējās organizācijās. Pasākuma norisi nodrošināt palīdzēs biedrības “Baltā māja” brīvprātīgie darbinieki.

 

 

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”