Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. oktobris

Oktobrī uzplaukst “Integrācijas skatuve” Rēzeknē

    Veiksmīgi tiek turpināta projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) īstenošana. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

   5. oktobrī Daugavpilī biedrības „Uzdim” telpās notika apmācības mazākumtautību NVO līderiem, ko vadīja projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” vadītāja un biedrības „Baltā māja” Līvānos direktore Inguna Badune. Projekta koordinatori un līderi no 4 projekta sadarbības pilsētām, Daugavpils, Līvāniem, Rēzeknes, Jēkabpils apmācību laikā skatīja plašu teorētisko bāzi par finanšu piesaisti biedrību darbībā, kā arī iztirzāja jautājumus, praktiskas idejas par darbu ar sponsoriem un finansētājiem. Apmācību tēma bija ļoti aktuāla un noderīga, jo praktiskie piemēri sniedza daudz vērtīgu ierosmju biedrību aktīvistiem.

   Lielākais notikums ikvienā no biedrībām – slāvu biedrībā „Uzori” (Līvāni), baltkrievu kultūras un izglītības biedrībā „Uzdim” (Daugavpils), Rēzeknes pilsētas biedrības teātra-studijas „Joriks” (Rēzekne) un ukraiņu kultūrizglītojošajā biedrībā „Javir” kulminējās brīnišķīgos integrācijas, diskusiju un teātra svētkos – “Integrācijas skatuve”, ka notika Rēzeknē 24. un 25. oktobrī Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras namā. Vairākus mēnešus veiksmīgi ilgušie mēģinājumi vainagojās brīnišķīgām un kvalitatīvām izrādēm latviešu valodā, kas biedrību pārstāvjiem sākotnēji šķita ne tas vienkāršākais uzdevums. Bet laika gaitā, iemīlot savu tēlu un izrādi, integrācijai un valodai “tiek atvērtas durvis”.

   Pirmajā dienā pasākumu ar svinīgiem vārdiem atklāja Rēzeknes pašvaldības pārstāvji. Turpinājumā notika interaktīva diskusija, ko vadīja integrācijas eksperte Ausma Pastore. Pēcpusdienā savu teātra veikumu rādīja ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība „Javir” savas biedrības prezentācijā un teātra viencēlienā “Gaidot autobusu” (pēc Jāzepa Osmaņa grāmatas “Krikumkrakumi” motīviem). Vēlāk uzstājās mājinieki – Rēzeknes pilsētas biedrība Teātris-studija „Joriks” ar savu prezentāciju, drīz pēc tam izrādot savu iestudēto teātra viencēlienu “Burvju vārdi” (autore Janīna Platpire pēc krievu tautas pasaku motīviem). Otrā diena iesākās agri – jau plkst. 9.00 sekoja otrā sesija A. Pastores vadītājai interaktīvajai diskusijai integrācijas jautājumos. Pēc plkst. 10. 00 Baltkrievu kultūras un izglītības biedrība „Uzdim” muzikāli vēstīja par savu biedrību, tās vēsturi, tagadni un iecerēm, un daudzus sajūsmināja daugavpiliešu teātra viencēliens “Kā zvēri un putni Daugavu raka” (pēc latviešu tautas teikas “Daugavas rakšana” motīviem).

   Pusdienlaikā, tieši plkst. 12.00 notika biedrību kopīgi veidotā integrācijas un draudzības zibakcija pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” (“Latgales Māra”) pašā Rēzeknes sirdī. Tās bija intensīvas 10 minūtes draudzības žestu, smaidu, komunikācijas un kopīga prieka, kas izskanēja ar kopīgu dziesmu “Tu un es, mēs esam pasaulē”, tāpat izskaņā garāmgājējiem un skatītājiem tika dāvināti baloni un draudzības uzlīmītes, kā arī smaids un kopīgs prieks. Pasākumu ar savu prezentāciju un izrādi noslēdza biedrības “Baltā māja” pilsētas Līvānu slāvu biedrības „Uzori”, viņi izrādīja teātra humorpilnais viencēliens “Vecīša cimdiņš” (pēc latviešu tautas pasakas motīviem). Ikviena no teātra izrādēm bija muzikāla, piesātināta un gaiša idejā, latviska un unikāla izpildījumā. Tie patiešām bija svētki, darba un ieguldītā laika apliecinājums, ko atzinīgi vērtēja skatītāji un atbalstītāji. “Baltā māja” ir gandarīta par veiksmīgu pasākumu, laimīgiem, zinošiem biedrību aktīvistiem!

   Projekts turpinās, jau pavisam tuvā nākotnē biedrību organizatorus un līderus sagaida pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu! Lai veiksmīgs ceļš un daudz vērtīgas pieredzes un iespaidu turpmākajiem projektiem un sadarbībai, vēl biedrība “Baltā māja”!

 

Papildus informācija:

Tel.65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

 Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.